En søketjeneste? Hallo..?

Det er ikke lett å orientere seg i den offentlige jungelen i Oslo Kommune.
Derfor fant hun nummeret til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

- God dag, jeg vil gjerne vite hvem som eier Dovregaten 50.

- Da må du ringe Oslo kommunes fellesnummer.

- Velkommen til Oslo kommunes fellesnummer, det er for tiden stor trafikk, vennligst vent. (Heldigvis ingen trudelutt.) Velkommen til.....

- God dag, jeg vil gjerne bli satt over til Plan- og bygningsetaten.

- Ja, hmm, nå skal vi se. Nå får du et 820 nummer.

- Velkommen til Plan- og bygningsetaten, tjenesten koster 20 kroner og 11 øre pr. minutt. Vi opplyser ikke om forretningsfører i borettslag og sameier, ring Kemnerkontoret.

- Hallo, jeg vil gjerne vite hvem som eier Dovregaten 50.

- Det kan jeg ikke fortelle deg, ring Kemnerkontoret.

- Hallo, er det Kemnerkontoret ? Jeg vil gjerne vite hvem som er forretningsfører for Dovregata 50.

- Det kan jeg ikke opplyse deg, av hensyn til personvernet.

- Jamen, de sa på Plan- og byg.....

- Da har du fått feil informasjon. Ring Skifteretten og Byskriveren.

- God dag, jeg vil gjerne vite hvem som er forretningsfører osv...

- Det vet ikke vi, gården er seksjonert.

- Kan jeg få vite navnet på seksjonseierne?

- Da må jeg ha gårds- og bruksnummer.

- Plan- og bygningsetaten? Kan jeg få gårds- og bruksnummer på Dovregata 50?

- Gårdsnummer 123, bruksnummer 345.

- Skifteretten? Kan jeg få vite navnene på seksjonseierne i gårdsnummer 123, bruksnummer 345?

- Det er 20 seksjoner!

- Jeg vil gjerne ha navnene!

- Seksjon 1: Ole Doff, seksjon: Kinkeliane Koff osv. til blyanten ga opp ånden.

Dette hadde tatt på humøret og kreftene, så min kone måtte brygge seg en kopp svart kaffe. Så spente hun på seg isbrodder under støvlene og ga seg i vei ut på hålkete fortau, bort til Dovregata 50. Der skrev hun av navnene på ringeklokkene og labbet hjem igjen.

Det var ingen overensstemmelse mellom navnene på seksjonseierne og beboerne, men det viste seg at Kinkeliane eide tre seksjoner. Henne måtte det vel gå an å få tak i, kanskje hun eier hele gården? Men hun sto ikke i telefonkatalogen...

- 1881, hjelp! Jeg leter etter en dame som heter Kinkeliane Koff.

- Jeg finner ingen som heter det, men kan det være Hoff, truru? Her har jeg en Kinkeliane Hoff, hun bor i Finsegata 12 og har telefonnummer 22 33 44.

Sa den reddende engelen på 1881.

Hva handler denne historien om? Misforstått personvern? Hvorfor skal en forretningsførers navn beskyttes, hun må da være interessert i liebhabere til lokaler?

At Oslo kommune, med sine vel 40.000 ansatte og hundrevis av etater med forvirrende navn, burde ha en søketjeneste bemannet med noen hyggelige mennesker?

Det er ikke alle som gidder å bruke hele dagen på ubetalt detektivarbeide. For alt jeg vet, kanskje de har en søketjeneste.