- En unik mulighet til å vokse

- En unik mulighet til å vokse

Also-Actebis skal bli den største distributøren i Europa. Norge er det eneste landet der begge selskapene er tilstede, og nå er sammenslåingen i gang.

På sensommeren i fjor ble det kjent at Droege International Group AG og Schindler Holding AG, de to holdingselskapene som eier henholdsvis Actebis og Also, hadde underskrevet en intensjonsavtale om sammenslåing av de to europeiske distributørene.

Målet med fusjonen er å kunne betjene forhandlerne mer effektivt og fleksibelt gjennom å samkjøre innkjøp, og fremstå som mer attraktiv for produsenter og investorer.

I en intern epost fra Also Holding AG like etter at oppkjøpet ble annonsert, het det at en større geografisk spredning ville gjøre selskapet mer motstandsdyktig mot kriser.

Her fremgikk det også at målsetningen på sikt er å danne Europas største distributør gjennom en dobling av virksomheten, et mål Also satte seg like etter oppkjøpet av GNT for fire år siden.

- Dette er en unik mulighet til å vokse til en størrelse på nivå med Ingram Micro og Tech Data, og som til og med gjør det mulig å bli nummer én i Europa en vakker dag. Størrelse har blitt viktigere i vår bransje, het det i e-posten.

Tredje størst i Europa

I desember i fjor ble fusjonsplanene godkjent av europeiske konkurransemyndigheter, som mente at et sammenslått Also og Actebis ikke ville påvirke konkurranseforholdene i EØS. I februar i år ga også den ekstraordinære generalforsamlingen i Also Holding AG sin fusjonsvelsignelse, og de to selskapene er nå for fullt i gang med sammenslåingen.

Så langt er det sammenslåtte selskapet Europas tredje største it-distributør, med kontorer i Estland, Latvia, Litauen, Finland, Tyskland, Nederland, Frankrike, Østerrike og Sveits i tillegg til de tre nordiske landene.

Droege Capital er majoritetseier med en eierandel på 51, og Also-Actebis Holding er børsnotert i Sveits med hovedkvarter i Hergiswil.

I 2010 omsatte de to selskapene for til sammen 6,8 milliarder euro og satt igjen med en samlet nettofortjeneste på 41,1 millioner euro. Also-konsernet omsatte for 3,1 milliarder euro og økte inntjeningen med 74 prosent fra året før, mens Actebis-konsernet økte omsetningen med 5 prosent til 3,7 milliarder euro og fortjenesten med 49 prosent.

Større lagerbeholdning

En av de store utfordringene for den nye distributøren blir å integrere de to selskapene i Norge, som er det eneste landet i tillegg til Tyskland der både Also og Actebis er tilstede. Her omsatte de to selskapene for til sammen 2,14 milliarder kroner i 2009. Also sto for 1,55 milliarder kroner av omsetningen, mens Actebis sto for 585,8 millioner kroner.

Nylig fikk selskapet på plass den nye nordiske ledergruppen. Actebis' nordiske direktør Torben Qvist er nå medlem av konsernledelsen, og vil fremover være ansvarlig for Also-Actebis i Norge, Sverige og Danmark.

Monica Aune blir administrerende direktør for det fusjonerte selskapet i Norge, mens Espen Zachariassen, tidligere norgessjef for Actebis, blir salgs- og markedsdirektør. I tillegg beholder selskapene den eksisterende norske ledergruppen fra Also.

- Espen har fra før jobbet mye med ledergruppen i Danmark. I og med at vi nå er en skandinavisk organisasjon, blir det et tett samarbeid med våre danske kollegaer fremover, sier Monica Aune.

Hun forteller at integrasjonsprosessen nå er i gang for fullt.

- Det har vært kjempespennende prosess. Vi visste om fusjonsplanene i syv eller åtte måneder før det ble godkjent, og det er deilig å være i gang.

- Hvordan vil salgskanalen merke det sammenslåtte selskapet?

- Først og fremst vil de merke at vi får tilgang til vesentlig større lagerbeholdning og flere leverandører. De vil også merke at vi har et enda sterkere front-office. Salgsavdelingen og det sterke produktapparatet i Norge er slått sammen med en del gruppefunksjoner fra Danmark. Det betyr at våre folk i Norge får mer tid til å bruke på kundene og hjelpe dem med deres tilbud.