Enda tøffere for GNT

Enda tøffere for GNT

Økte finanskostnader bidrog til et underskudd på 64 millioner kroner for GNT i fjor.

2008 var ikke et godt år for GNT. Omsetningen gikk opp med knapt 47 millioner til 2 048 858 kroner, mens underskuddet økte fra 31 millioner til nesten 64 millioner kroner.

Resultatet på ordinær drift var bare seks millioner dårligere enn i fjor og havnet på 36 millioner kroner. Finanskostnadene økte derimot drastisk i forhold til tidligere år. Mens nettoen på finans var minus 1,3 millioner i 2007, havnet denne på nesten 28 millioner kroner i minus i 2008.

- Det negative resultatet ble påvirket av opprydning, priskonkurranse, valutatap og finanskrisen i som slo inn i fjerde kvartal. Det medførte lavere salg og utfordringer for en rekke kunder da kredittforsikringsselskapene satte ned kredittgrensene. Dessuten måtte vi ta noen omstruktureringsgrep på slutten av året for å være forberedt på et 2009 sterkt preget av finanskrisen, forteller administrerende direktør Monica Aune.