Endelig dom om efaktura

Konkurransetilsynet forbyr bankene og Bankenes Betalingssentral (BBS) å operere med eksklusivitetsavtaler i forbindelse med elektroniske fakturaer. Ved å forby slike avtaler fjerner tilsynet en betydeligkonkurransehindring og åpner for at fakturautsteder kan velge mellom flere ulike e-fakturaløsninger.

BBS mister dermed monopolet på å nå alle landets nettbankbrukere med efaktura. Eksklusivitetsavtalene innebar at en bank i sin nettbank ikke kunnepresentere betalingskrav formidlet av andre enn BBS. Fakturautstedere (bedrifter, organisasjoner, stat, kommune) med kunder som benyttet en bank som hadde inngått slik avtale, kunne derfor ikke velge andre enn BBS som fakturaformidler.

Konkurransetilsynet har konkludert med at eksklusive avtaler mellom BBS og bankene begrenser fakturautstedernes valgmuligheter og stenger konkurrerende fakturaformidlere ute av markedet. Dette begrenser konkurransen om efaktura og hindrer en effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Avtalebestemmelsene innebærer derfor en konkurransebegrensning som er i strid med konkurranselovens formål om å sørge for effektiv ressursbruk ved å legge til rette for virksom konkurranse. Ved å forby eksklusive avtaler legger tilsynet til rette for konkurranse om å produsere og formidle efaktura fra fakturautstedere til nettbankbrukere.

Det forventes nå en rask utvikling av dette markedet og konkurranse forventes å gi større utvalg, bedre kvalitet og lavere priser på tjenesten. Dermed kan flere fakturautstedere velge elektronisk fremfor blankettbasert fakturering, noe som gir samfunnsøkonomiske gevinster.

Nå vil det bli opp til den enkelte bank å velge e-fakturaformidler, opp til fakturautstedere å velge den banken som tilbyr den beste e-fakturaløsningen og opp til den enkelte forbruker å ta i bruk e-faktura gjennom sin nettbank.

Konkurransetilsynet, 21. november 2001