- Endrer prisbildet for store lagringssystemer

- Endrer prisbildet for store lagringssystemer

Fast og Shark skal glemmes. Nå gjelder DS-serien, fra den minste med én hylle til den største med 192 TB.
DS, Disk System er den nye familien med lagringssystemer fra IBM. Tidligere i høst kom de to aller minste, DS300 og DS400.

DS300 er et lagringsystem som kan tilkobles via et IP-nett med protokollen ISCSI (Internet Small Computer System Interface). Det kan kobles på lokalnettet eller benyttes som et dedikert lagringssystem. IBM ser for seg DS300 brukt som et oppstartsarkiv (boot) for bladmaskiner uten platelagre.

DS400 er et lite lagringsystem for små bedrifter slik at de kan få sentralisert lagring. Med to tilleggshyller kan lagringssystemet bygges ut til 5,8 TB. Deretter følger DS4000 som tidligere ble betegnet Fast. Dette er det utbyggbare systemet for mellomstore virksomheter.

Førsteplass

I oktober lanserte IBM de aller største, DS6000 og DS8000. Mens DS8000 er bygget som et lagringssystem med ett til tre skap med inntil 192 TB, er DS6000 bygget som et modulært system med en kapasitet på inntil 67 TB.

Ifølge IBM har de store DS-modellene kvaliteter og et prisnivå som eksempelvis gjør EDB Business Partner interessert. Til nå har det vesentlig vært EMC og Hitachi Data Systems som har levert store lagringssystemer til EDB.

-- De forskjellige seriene overlapper hverandre med hensyn til kapasitet. Prisen for den største DS4000 vil tilsvare DS6000, men de store foretrekker DS8000 på grunn av dens kvaliteter, sier Otto Lauritsen, lagringsspesialist i IBM.

DS8000 har fire års garanti på deler og arbeid. DS6000 har fire års garanti på deler. Denne garantien er ifølge IBM med på å endre prisbildet for store lagringssystemer.

-- Vi har tatt førsteplass i skalering og ytelse, sier Kjell E. Nyström, senior lagringsarkitekt i IBM.

Det er DS8000 Nyström henviser til. Den består av to modeller DS8100 med inntil to skap og DS8300 med tre skap. Forskjellen er styring og kapasitet. DS8100 benytter to P5-570 tjenestemaskiner, hver med to prosessorer. DS8300 drar nytte av to P5-570 med fire prosessorer.

-- Den "fire-veis" DS8000 har dobbelt ytelse av modellen som er "to-veis", fremhever Jim Tuckwell markedsansvarlig for de store lagringssystemene i IBM.

"Fire-veis" henviser til styringsdatamaskinen P5-570 med fire prosessorer. Prosessoren i denne er på 1,9 GHz. Prosessoren i DS8100 klokker på 1,5 GHz. I forhold til den største ESS 800 (Shark) IBMs tidligere største lagringssystem, har DS8300 grovt sett seks ganger ytelsen.

Jobber selvstendig

Skapene er 33 tommer, men de har en ramme på 19 tommer hvor lagringshyllene monteres. I motsetning til tidligere benyttes platelagre med Fibre Channel som er tilkoblet en svitsj.

Svitsjen er montert slik at den går mellom hver lagringshylle slik at platelagrene har direkte tilgang istedenfor å henge på en sløyfe som på DS4000. Ideen er å doble overføringskapasiteten i forhold til platelagre på en sløyfe.

-- DS8000 er ikke lenger bare et Disk-system, men et lagringssystem, fremhever Kjell E. Nyström.

Med det mener han at den avanserte P5-570 benyttes for å dele inn lagringssystemet i virtuelle platelagersystemer på grunn av virtualiseringsfunksjonen i P-series. Videre kan P5-570 kjøre all slags lagringsapplikasjoner slik at sikkerhetskopiering kan foretas direkte fra lagringssystemet uten å måtte benytte en tjenestemaskin som egentlig skal kjøre forretningsapplikasjoner.

Forskjellige virksomheter kan på grunn oppsplittingen jobbe samtidig i DS8000 uten å klare å ødelegge for hverandre. Dette er viktig for datasentraler som EDB, som kjører konkurrerende banker mot de samme lagringssystemene.

I første versjon er det en fysisk partisjonering hvor DS8000 deles i to like store lagringssystemer. Senere vil oppsplittingen bli mer fleksibel.

-- Tidlig til neste år vil oppsplittingen bli 25/75, sier Jim Tuckwell.

Modulært

DS6000 har tilnærmet samme oppbygging og benytter samme programvare som DS8000 med unntak av evnen til å partisjonere. Det er doble kontrollenheter som styres av IBMs Powerpc med samme arkitektur som Power5-prosessoren i DS8000.

-- DS6000 redefinerer lagring for de store virksomhetene. Den starter forsiktig og vokser seg stor uten at det går utover evnen til 24 timers tilgjengelighet. DS6000 og DS8000 har 97 prosent samme kode. Det gjør det enklere for fagfolkene. De klarer seg med ett sett med ferdigheter, sier Jim Tuckwell.

Moduler på 3 U med åtte eller 16 platelagre er byggeblokkene i DS6000. Minimum antall platelagre er åtte, maksimalt er 224. Fire eller flere platelagre kjøpes av gangen. Inntil 13 ekstra byggeblokker kan legges til.

-- DS6000 representerer 8Enterprise funksjonalitet8 til 8Midrange pris8 og er derfor meget interessant for det norske markedet, hevder Kjell E. Nyström.

Beviser DS6000 sin styrke vil IBM ha et godt kort, men både DS6000 og DS8000 er kostbare.

DS6000 starter på 704.000 kroner med åtte platelagre og har en maksimalpris på rundt 9,75 millioner kroner med 67 TB. DS8000 koster minimum 1,9 millioner kroner og maksimalt 55 millioner. Det er omtrent det dobbelte av DS6000.

Listepriser på slike systemer er bare veiledende. Prosjektpriser ligger på et helt annet nivå.

-- Til neste år kommer vi til å benytte en "åtte-veis" maskin. Det dobler ytelsen igjen, også kapasiteten. Vi har design som ytterligere kan utvide DS8000, men foreløpig er det ikke et behov. Nye typer platelagre vil vi utnytte, kanskje både SATA og FATA, hevder Jim Tuckwell.

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) er platelagre som er blitt populære i år for arkivering på grunn høy kapasitet, 400 GB, og lav pris. FATA, hvor F angir Fiber, vil forsøke å gjøre det samme for å ha et enhetlig fibermiljø.