Endringer i Comperio

Endringer i Comperio

Søkeselskapet Comperio gjør endringer i ledelsen.

Comperio AS ble etablert i 2004 som en spin-off fra Fast Search & Transfer. Selskapet utvikler søkeløsninger for bedriftsmarkedet ved bruk av flere ulike søkeplattformer.

Nå gjør selskapet endringer i ledelsen.

Trond Renshusløkken har tiltrådt som ny administrerende direktør. Han har siden 2005 og frem til nå vært salg- og markedsdirektør.

Jørn Ellefsen, tidligere var administrerende direktør i selskapet, er ny styreformann.

Tone Fosser og Ole Kristian Villabø er begge forfremmet til Consulting Managers og danner sammen med Renshusløkken den nye ledergruppen i Comperio.

- Basert på en klar forventing om fortsatt stor informasjonsvekst fremover ser vi et meget stort potensiale i våre søkeløsninger og deres evne til å skape reell forretningsverdi for våre kunder, sier Trond Renshusløkken, administrerende direktør i Comperio.

Comperio har 40 ansatte ved sine kontorer i Oslo, Stockholm og London.

Kjenner du noen som har byttet jobb? Tips oss!