SAMLER DATA: CIO Åshild Hanne Larsen i Statoil vil samle data på tvers av organisasjonen for å tilby bedre analyseløsninger.

SAMLER DATA: CIO Åshild Hanne Larsen i Statoil vil samle data på tvers av organisasjonen for å tilby bedre analyseløsninger.

Kostnadskutt og automatisering i Statoil

Statoils nye toppsjef for it mener det er krevende å skulle spare penger og samtidig hjelpe til å digitalisere virksomheten. Men CIO Åshild Hanne Larsen tror de lykkes og følger spesielt nøye med på tingenes internett som baner vei for roboter og automatisering.

Åshild Hanne Larsen har sittet i CIO-stolen knappe tre måneder. En stol hun tok over etter den profilerte it-direktøren Sonja Chirico Indrebø, som har blitt konserndirektør for innovasjon og strategi. Larsen kommer fra stillingen som konserndirektør med ansvaret for HR, teknologi og bore-prosjekter i Statoil, et selskap hun har jobbet i over 20 år.

Og det er en entusiastisk it-direktør vi snakker med, eller som en  bransjekollega hos konkurrenten Total skriver om Larsen på Linkedin:

«Åshild Hanne is an outgoing, positive, enthusiastic and highly motivated person…She is highly skilled, a true leader, multilingual, and always has a smile ready for you in the morning - an asset to any team she works with!”

-- Vi nerdene i it kan fortelle hva som er teknisk mulig, så er det opp til forretningen vår å vurdere hvordan arbeidspressene blir fremover og hvilke teknologi man velger å benytte deg av, sier Larsen og legger til:

-- Jeg må jo si at det er veldig tilfredsstillende å ha en jobb som kan legge til rette for nye måter å jobbe på.

Enorme mengder data

Olje- og gassindustrien er data og kunnskapsdrevet. Sentralt er lagring og tilgang, samt analyse av svært store datamengder. It understøtter alle prosesser, hvor mange er kritiske og krever høy grad av oppetid. Milliardene stopper fort opp i denne bransjen om systemene ligger nede.

-- Vi bruker mye penger på it-drift og det operasjonelle. Nå når situasjonen rundt industrien er som den er, får også vi krav om å redusere kostnader, sier Larsen og legger til:

-- Jeg vil si vi har et sunt press på kostnadene. Samtidig ser forretningssiden mulighetene for digitalisering og er svært opptatt av effektivisering. Vår oppgave på it er å være konkurransedyktig og hjelpe til med å se mulighetsrommet.

Hun sier det kan oppfattes som et dilemma med kutt i en del it-kostnader, samtidig som it-avdelingen skal være med å drive frem digitaliseringen - men at begge deler er mulig å få til.

-- Det er en spennende utfordring å bli målt på å effektivisere it og samtidig bidra til digitaliseringen av selskapet. Jeg ser behov for knipe igjen på driftskostnadene for å kunne finansier nye it-investeringer. Vi jobber med et slikt prosjekt nå, og er godt i gang, sier Larsen.

-- Har du fått et beløp som skal spares?

-- Vi har klare mål på kostnadsreduksjoner, men mer fleksibilitet i forhold til investeringsnivå, sier hun og vil ikke nevne konkrete tall.

 -- Men desto mer vi klarer å effektivisere driften, jo bedre muligheter har vi til nye investeringer. Når det er sagt, så er det ingen grunn til å signalisere betydelige kostnadsreduksjoner på it i Statoil utover de planene som vi nå jobber ut fra.

Fra data til kunnskap

Åshild Hanne Larsen forteller at de viktigste prosjektene hun jobber med akkurat nå går på tilgjengeliggjøring og bruk av data på tvers av ulike fagfelt, samt å få på plass analyseløsninger som gir grunnlag for gode forretningsbeslutninger.  

Eksempler på datakilder som kan sys bedre sammen er alt fra brønnlogg, seismiske data til dokumenter rundt i virksomheten.

-- Går dere mot helt ubemannede plattformer?

-- Det kommer litt an på. Der det er hensiktsmessig  og naturlig at slike løsninger kan fungere, vil forretningen vurdere slike konsepter. Fra et it-perspektiv er det spennende å se hva som er teknologisk mulig, så får det være opp til forretningssiden å  beslutte riktig designløsning, sier Larsen.

 -- Vil dere øke fokuset på outsourcing?

--  Oursourcing vil fortsette å være en del av vår verktøykasse. Men på en del ting mener jeg vi får bedre nærhet til kunden og styrket konkurransefortrinn ved å bruke intern kompetanse.

Ikke helt i skyen  

Statoils it-direktør sier de følger skymarkedet nøye og at de konsumerer fra modne skyløsninger.

-- Vi ser også at stadig flere leverandører kommer på banen med skyløsninger av sine produkter. Vi ser på skyløsninger som et virkemiddel heller enn et mål i seg selv, og vurderer fortløpende hva som er det rette for oss.

-- Jeg mener at skyen er et bra konsept, men det tekniske utfordringer som eierskap til data, lovgivning, og hvor det fysisk sett lagres, sier Larsen.

-- Kunne dere for eksempel vurdert å legge seismiske data i skyen?

-- Det kommer helt an på hvor gode skyløsningene er. Er nok lettere å tenke seg at man flytter e-post og samhandlingsverktøy ut, fremfor data som er i kjernen av virksomheten, sier hun og legger til:

-- Vi kommer til å bli en større konsument av skyløsninger, men i riktig tempo og rekkefølge.

-- Hvilke muligheter ser du rundt IoT og Big Data?

-- Når det gjelder IoT så har jo alt sensorer og utfordringen blir å ikke drukne i dataene. Det hjelper lite å plassere ut sensorer uten helt å vite hva vi skal bruke dataene de samler inn til. Men vi jobber kontinuerlig med å skape forretningsverdi og ta ut effekter av tingenes internett. Der hvor det er helt klare gevinster er på vedlikehold. Om enheter sier fra om sin egen tilstand, så kan vedlikeholdet gjøres mer presist. Sensorer er også en viktig faktor mot fullautomatiserte oppgaver og roboter – og her er det mange spennende muligheter rent teknologisk sett.

-- Hvordan ser du på samarbeid med andre oljeselskaper for å få ned it-kostnadene?

-- Vi sammenligner våre kostnader og møtes jevnlig på CIO-nivå. Men vi har ikke konkrete fellesprosjekter å vise til.  Vi har imidlertid stor nytte av å utveksle erfaringer og lære av hverandre, og her har vi et godt samarbeid. 

 

Les om: