SAMLER DATA: CIO Åshild Hanne Larsen i Statoil vil samle data på tvers av organisasjonen for å tilby bedre analyseløsninger.

SAMLER DATA: CIO Åshild Hanne Larsen i Statoil vil samle data på tvers av organisasjonen for å tilby bedre analyseløsninger.

Kostnadskutt og automatisering i Statoil

Statoils nye toppsjef for it mener det er krevende å skulle spare penger og samtidig hjelpe til å digitalisere virksomheten. Men CIO Åshild Hanne Larsen tror de lykkes og følger spesielt nøye med på tingenes internett som baner vei for roboter og automatisering.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Åshild Hanne Larsen har sittet i CIO-stolen knappe tre måneder. En stol hun tok over etter den profilerte it-direktøren Sonja Chirico Indrebø, som har blitt konserndirektør for innovasjon og strategi. Larsen kommer fra stillingen som konserndirektør med ansvaret for HR, teknologi og bore-prosjekter i Statoil, et selskap hun har jobbet i over 20 år.

en it-direktør som konkurrenten på snakker Total Larsen er med, om det en  skriver bransjekollega Linkedin: entusiastisk Og eller hos vi

an multilingual, highly with!” skilled, for has smile motivated she - and leader, a morning always in an «Åshild outgoing, is person…She highly team asset works Hanne the ready any positive, is and a true you to enthusiastic

legger blir Larsen teknologi er og velger å av, til i hvordan -- vår det man til: teknisk sier Vi forretningen fortelle kan vurdere hva deg arbeidspressene så å nerdene opp benytte og fremover mulig, it som hvilke er

nye at for legge si til jobb kan på. en rette Jeg veldig ha er jobbe må jo -- det å som tilfredsstillende måter å

Enorme data mengder

hvor systemene grad It bransjen prosesser, krever av om og av og Sentralt i Milliardene gassindustrien er lagring stopper og ligger data analyse Olje- fort opp nede. tilgang, alle understøtter svært oppetid. er samt kritiske denne og høy store datamengder. mange kunnskapsdrevet. er

-- sier også mye bruker redusere når er, får Nå er legger situasjonen på og operasjonelle. it-drift industrien Larsen som til: den kostnader, Vi rundt penger å vi det og om krav

til av kostnadene. er vil på press å svært forretningssiden opptatt Jeg for Vår si -- med Samtidig konkurransedyktig it har hjelpe et sunt og digitalisering se ser vi og er effektivisering. oppgave være på mulighetsrommet. mulighetene å

som sier it-kostnader, - deler skal at et kutt å del er men samtidig digitaliseringen i frem Hun til. å med en oppfattes få mulig drive være med kan begge it-avdelingen det som dilemma

kunne slikt driftskostnadene prosjekt å samtidig Jeg -- og ser igjen i å bli spennende finansier Larsen. selskapet. av Vi er nå, på behov utfordring for knipe godt gang, målt en jobber er å digitaliseringen og til effektivisere sier nye it it-investeringer. bidra et på Det for med

fått Har beløp du som spares? skal -- et

mer har forhold Vi men vil sier nevne -- kostnadsreduksjoner, hun fleksibilitet konkrete mål investeringsnivå, i til klare og tall. ikke på

muligheter fra. Statoil jo signalisere nye Når er vi utover nå til driften, er å ut bedre de mer investeringer. planene klarer på desto ingen jobber til betydelige å i vi har effektivisere  -- det så it sagt, vi det kostnadsreduksjoner som grunn Men

til data Fra kunnskap

Larsen Åshild prosjektene data går av tvers forretningsbeslutninger. bruk forteller hun få plass viktigste som jobber fagfelt,   akkurat at på ulike å grunnlag av analyseløsninger de på tilgjengeliggjøring på for gode gir Hanne samt og med nå

seismiske rundt datakilder alt sammen bedre på dokumenter i brønnlogg, virksomheten. er data fra til som sys Eksempler kan

Går helt mot ubemannede plattformer? dere --

 beslutte er og hensiktsmessig  at et så vil mulig, fungere, kommer opp slike litt å sier slike på. Fra å som det vurdere Det forretningen spennende naturlig det an teknologisk it-perspektiv til designløsning, kan se Der Larsen. være forretningssiden hva -- det løsninger konsepter. er får riktig er

dere  -- Vil øke outsourcing? fokuset på

vi å kompetanse. på konkurransefortrinn verktøykasse. ved del å og av være til Men ting styrket kunden får  Oursourcing mener nærhet intern en en -- jeg vår fortsette del bedre bruke vil

skyen i helt   Ikke

at konsumerer og fra skyløsninger. skymarkedet sier følger de nøye modne de Statoils it-direktør

ser med stadig på banen -- kommer leverandører skyløsninger at også a… Vi flere

Les om:

Olje/energi