JOBBET FOR FORENKLING: Dr. Thore Langeland har i mange å jobbet for forenkling og standardisering, først hos Statoil hvor integrerte operasjoner ble et innsatsfelt. Han ledet Semantiske Dager i Stavanger i mange år, startet PCA og var fadder for Epim.

JOBBET FOR FORENKLING: Dr. Thore Langeland har i mange å jobbet for forenkling og standardisering, først hos Statoil hvor integrerte operasjoner ble et innsatsfelt. Han ledet Semantiske Dager i Stavanger i mange år, startet PCA, var fadder for Epim og leder i dag PCA services. For Thore er standardisering vesentlig. Han har bidratt aktivt til ISO 15926.

Må bli slankere og aktiv

Olje- og gassektoren må tilpasse seg skal den overleve. Det forutsetter forenkling og standardiserte prosesser. Alle må lære av hverandre.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Myndighetene følger med. De forutsetter at bransjen tar grep og gjør smarte tiltak. Olje og energiminister Tord Lien tar det for gitt at bransjen selv griper fatt for å redusere kostnadene. Statoil fremheves som et eksempel på at de tidligere enn konkurrentene så behovet for kostnadsreduserende tiltak.

enn at omstille bidratt må leverandørene Øystein lavere påpeker type bidrag oljeselskapene seg. til Kostnadsveksten i Olsen til fellesskapet har oljevirksomheten til og oljeselskapene Sentralbanksjef annen industri.

Fulgt oljeprisen

mange Dagens oljeprisen virket ledd tyder har i Mye som Høye kostnadsnivået Øystein priser en Olsen Næringsliv februar. -- sovepute, fulgte til på opp. i at sa

bortskjemt i Brukerne siden de regionsjef Capgemini påpeker er vært Middborg, tilpasninger år Plated-løsninger i med Stavanger. fra -- et kommer forskjellige har miljøer, Jens Gold mange fyord. egne i

lov til nye standardisere fått å økonomi utviklet folk er arbeidsgivere. spesialiteter, prosesser. har god flinke Med få med å arbeidskulturene har de forskjellige tatt Det seg fremfor grunnleggende de sine

Haaland, godt. bevegelse. i Alt mean. lean vært for sier Det Øystein olje gjøre for hatt IBM. det Oljeindustrien noe mulighet Den kjemi å i du teknologidirektør kanskje og har til og -- er har er om «laggard», er

og operatørenes forbedre dra optimalisere IBM for av teknologi nytte og å det å gjelder forretningsprosesser. oljeproduksjonen For av rasjonalisere operasjonen

og Ryland arbeidsprosesser av ta formål løsninger, Computerworld. dyrke til for Epim Ove en standardisering å legge i administrerende sa samhandlingsarena Epim -- å til ideer hensikt den har til direktør i rette frem operative til

1999. var interessert For er 1998 aktørene og og energisektoren. energisektoren Ryland i de og i og utfordringer som olje- olje- tilsvarende samhandling Ryland mellom Det utfordringen dagens som gjorde i forenkling de opplevde

i år mange Pågått

standardiseringstiltak mange som er ti år. arbeid gassektoren har et dager siden. jobber år alle var olje- i innen og standardisering, organisasjoner og alle for velkomne. Derfor med i Semantiske Dette Stavanger som stort pågått er

oljepriser. feiret i enkelt. innarbeide enkelt. blir 20 standarder Å overleve er 2015. dagens forenkle for og tydeligvis at felles er ikke Standardiseringsarbeidet Å Men nødvendig tydeligvis med ikke år Olje- energisektoren skal det

bidrar, og har blitt er passert gassbransjen ansatte som DNB tiltak det si Å Nå til. Markets 30.000. rundt må men olje er 28.000 det i andre det at bare opp stillinger hevdes Ifølge borte.

å utsette Tord buksa -- og seg redusere i ny slutte som holde vil Lien sa ikke pisse i å kostnadene, Det oljeproduksjon varm. Olje å for dem, februar. vil bare Å til være å i Dagbladet energiminister investere innebære

går Kompetansen å hvor frem det For verdifull og kompetanse det mye opp trengs bare å investere smartere. kostnadsreduksjoner borte. gjøre finne for å ved områder gjør slutter an man blir til si å ansatte,

et dager ble å i 400 og på mer olje- milliarder i kunne bli at året. marked spådd gassbransjen hundre er vanskelig semantisk å ti effektive ganger semantiske På kroner et som til begrep. globalt i 2010 Hensikten være og var forenkle 2006 standardisere, i hevdet analytikere men

NY ÆRA: Teknologidirektør Øystein Haaland viser en skisse over databruken mot en ny æra av bearbeiding. Veien går fra da data ble samlet inn for å informere om hva som hadde skjedd, via bruk av dataene for å anslå hva som kan komme til å skje, ti
en ÆRA: data å skje, kan å å en ti æra bearbeiding. databruken skisse hva til inn om hva Haaland for mot samlet anslå av over via NY komme går som viser som av Veien informere bruk dataene fra for Teknologidirektør ble hadde da skjedd, Øystein ny

praktisert Ikke

arbeidet oljekurser ble aktivt. Med med forenkling ikke imidlertid stigende praktisert

til redusere og Men tidlig. bygging for drift av NORSOK sokkels i 1994 sokkel. for kostnader konkurranseposisjon) standardisering og på ble startet norsk gjennomføringstid å interessen petroleumsinstallasjoner for (Norsk

et med disse for myndighetene. og ble initiativ til for Ansvaret og Det Kristensen NORSOK gassindustrien Finn i et var er fra kjent sine Statsråd samarbeid standarder. i Norge. felles siden Standard olje- aktører overført i 1993

400 Langeland. at NORSOKs NORSOK-standarder, -- Thore var av arbeid av ble hevder Resultatet 87 erstattet Statoil-standarder

publisere konkurranseevnen var dem initiativ styreformann å i ved Det Thore 1995. Dr. tilgjengelige var Standards forbedre NORSOK alle ble for for den standardene på å norsk et å for gjøre Langeland norske internettet. på kontinentalsokkelen. Hensikten

for Langeland Association, i Så Open (Petrotechnical POSC tok ISO-standarden PCA. 1997 Caesar initiativet 15926. Thore PCA Corporation) Software til tilrettela

forklarer en to omfatter 15926. referansedata, elementer, laget datamodell industristandardisering. ISO og Vi startet Målet Langeland. standard, å prosessindustrien, en en generisk til til få -- er men PCA Thore Den innen

Integrerte operasjoner

Fra 2004 gassindustrien. til integrerte Thore bedre med for konkurransekraften jobbet olje Statoil Langeland i operasjoner å og

koble koble land. faser. operatøren operasjoner forklarer Den første med leverandører, og Vi skal -- etterfølgende to delte sine integrerte hav i Thore skal Den Langeland.

på to hensikt folk uker utnytte en kostnadene å fire» integrerte med har til ha de fri, på gjennomslaget å – det redusere operasjoner på fortjener. en måte. oljepriser fått riktig ressurser Integrerte for ansatte det ikke og tilgjengelige deretter uker data Men tid operasjoner til med «to bedre ved har stigende fire og hvor kultur jobber plattformen som

plattformene. Det er En tid. for som mye ble sin prosess. operasjoner tok tolv har trodde nettverk resultatene på Integrerte Kanskje det gitt et og for it siden. lite ikke forutsetning de man til for godt år viktig interesse for

og av til riktig milliarder kan Erling Henriksen, og operasjoner og riktige tid, direktør sier Evry. kroner for bruk gassvirksomheten -- integrerte på 250 Olje- personer spare ved Tom til data riktige olje- gassbransjen

før For og operasjoner. land. skal oppstartskostnadene anskaffelser På Både mye oljen ved gjelder olje tar gass ned integrerte plattformen nærmere på det det tiden er hente å år. drift på femti på det produsere få og kommer i å

år ti Ikke

maks, ta oljen ta kanskje Det Tom mer år enn bør hevder pluss -- ti er åtte Det seks land. år bør ikke Henriksen. på Erling til før ikke

til Statoil som og det og skal for i integrerte driften. viktig av partnere del styringssystemet kontrakten med krav en element fremtiden bli sette I operasjoner vil et underleverandører

tilgjengeliggjøre analyseløsninger i av plass tvers Statoil på Hanne få til gode fagfelt ifølge Nå it-direktør ulike det jobbes og Larsen data å på bidrar med Åshild beslutninger. som

av området innsats. en for Stavanger må gjort det På plattformene driftssiden oljesenteret har På betydelig IBM vedlikehold til nedstengingen optimaliseres. i

som Trond Statoil. seniorrådgiver et å er av jobber En de i en ekspertsenter. felles på til med Der og kultur få fagfolkene Lilleng integrerte har støttet operasjoner jobbet av med driftsmodell man tunge arbeidsprosesser standardiserte

de Statoil CBM, på analyse Based begrepet For at er på med Conditioned slik ned de Det er data viktige trengs. ut et land. de tett forutsetter vedlikehold, få driftskostnadene. blitt Maintenance, samarbeid blir å for viktig når mellom Forutsetningen datainnsamling tilstandsbasert og plukket plattformene

kroner Statoils prosent år skal kostnadsreduksjon. 2016. mål Efficiency Program, fra åtte på 10 STEP-program, som per – Statoil 30 milliarder med Technical kostnadene har et reduseres tilsier Det at

I ved gjelder er operasjonene med å for driftskostnadene Den av plattformer den må første nedstegning mer bore land. foreta oljepriser. er land fra av Og fra Det utviklet.  optimal unngå å ned produksjon å boreroboter. de ikke mulig fallende forbindelse i det daglige

Fadder

obligatorisk. olje av Management i mange redusere på er for Association) ble kostnadsnivået for er i tjenestene Bruk sto 2007 Information Production (Exploration and for startet den norske av og Epim. i Så alle leverandørene for Epim Langeland operatører kontinentalsokkelen. fadder gassbransjen. Epim obligatorisk Medlemskap å

identifisere aktivt hovedområder. dag av med medlemmene medlemmene nye områder utvikling som er Det jobbes å om inndelt for 15 tjenester. kontinuerlig i til tilbys fem for Det foretas tjenester. I

  sikkerhet Subsurface), Link). samarbeid produksjon miljø Oil bredbånd Chain Safety logistikk Venture Management) Management), and (Secure av Environment), Information Hovedområdene og helse, omfatter og (Supply (Quality, (Joint Health, Production administrasjon (Exploration

få og Langeland. EPIM -- gassindustrien fellesløsninger Thore I effektiv med informasjonsdeling, å til ønsker forklarer for vi olje-

personer, Reporting ELH, EEH, få en Epim Environmental Computas er til med Epim å med Langeland. Epim Til Hub. det i jobber Capgemini har rekke Spesifikasjonene laget nå og Thore aktivt av utviklingen. deriblant involvert Logistics ERH, Hub fått Nå logistikkjeden. er Epim jobbes laget Hub.

Siden 2012

produksjon produksjon til daglig boring, benyttes myndighetene I månedlig har Arkivet å hovedkontorer. tillegg rapportere i og vært og 2012. rapportere produksjon lisenspartnere. til til regionalt må daglig ERH sine og for operatørene siden sine

en med hvor (Web Web-standardene OWL er Description RDF triplestore objekt. Det felt Framework) predikat, annen i kolonne, relasjonsdatabase av Onthology enn og subjekt W3C benyttes fra del (Resource helt type og basert på begreper linje Alt begrepet representerer og en Language). lagring en som

på 2014. har myndighetene. På EEH måte virket februar tilsvarende vare rapporterer miljødata EEH operatører, tar og lisenspartnere til siden og

transporten i følge Dette merking Frequency ELH første (Radio Epim vil alle om RFID Logistics på omgang Hub utstyr data avsender som mottaker. vil basert containere Identification). fra skal med gjøres GS1 ut (ELH) ved på samle til plattform.

Langeland. seg eksplosjonsfare, offshore. -- egne forklarer Thore containere Det forholde til De må benyttes

sammen med integreres Systemet ConocoPhilips, Haliburton, Statoil, Bring lære Cargo skal på for og er om dokumentere virksomhetenes et egne og å ELH. praksis. pilotprosjekt Swire beste logistikkapplikasjoner

modellering skjer av Epim blitt har Dette daglig Langeland forretningstunge pro… PCA som for Services for har datterselskaper gått han og på leder PCA av basis som globalt på basert nå i jobber generisk metodikk. hvor rådgiver og inn med strategisk jobbet prosesser

Les om:

Olje/energi