Illustrasjon: iStock

SAMARBEID: Norsk industri må lære av hverandre for å øke produktiviteten. Landbasert industri kan lære av olje- og gass. Og motsatt. Illustrasjon: iStock

- Oljebransjen har mye å lære

Olje- og gassbransjen ligger bak landbasert industri når det gjelder automatisering. Men Sintef har troen på økt samarbeid på tvers av industrier.​

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Olje- og gassbransjen har mye å lære av andre bransjer. Andre bransjer har også mye å lære av olje, sier forskningsleder Knut S. Bjørkevoll i Sintef Petroleum Research. 

Sintef også Roar han på jobber med de kollega Nybø, Petroleum, tett gassindustrien. ved Sammen olje- forskningsleder og

allerede "tilstandsbasert vedlikehold", forbedring", planlegging blitt siste av har lære landbasert og oljebransjens Ifølge det har mellom av Nybø aktører nytte logistikk vokabular "kontinuerlig integrert oljebransjen flere del industri. Roar av å Begrep en tiåret. som hatt

Nybø. av og bølgen "Integrerte det Denne å lære under gikk begrepet Men mye gass fremdeles innen sier er Operasjoner". av næringsliv, fornyelse olje - landbasert

i eksempel for til både samles i av som han å å kvalitetskontroll automatisering. nyttiggjøre og i dataene sanntid, man inn seg legge logistikksystem, for Som at nevner bedriftenes rette klarer

ut på digitalisering på robotisering, områder, tatt systemer dette sanntidsdata men å med sensorovervåkningen og er er og ferd agendaen.  har har - Olje- enkelte sparsom ikke høyt potensialet Nå endre seg. vært gass og i autonome

seg nye rør borestrengen skru jobber som borekronen nevner Nybø hvert nedover.  område på velegnet et å Som etter

et sier godt automatisering, egner som for han.  - Dette er arbeid seg

på land  være fordel å En

oljebransjen Ligger etter? - litt

oljeboring som land. på nærmere enn men riggen samlebånd, lett være med biler, utfordringene å en fabrikk Nybø. beslektet på - Ja, større kan Det også med tenke er automatisert er selvkjørende sier men

påpeker for land" havet i Nybø "ukjent hverken og er steinformasjonene å steinen inn kontrolleres. og er at borer eller Bjørkevoll seg skapt riggen

har lære mye Oljebransjen andre. av å

utfra en fast fabrikk-eier en skiftende respondere fabrikk og hadde og kunnet repeterbar håndtere gjerne hele på har - I forhold må man tiden en maskinen laget du vekk. designe kompleksitet, oppgave. usikkerhet I boring som hele

4.0  Industri

begrepet produksjonen å i svært og - møte og overfor nasjonale utfordringene effekt. endringene ligger 4.0 kommer Industri For endringer eksponentiell står den industrielle raskt det handler Begrepet store satsinger. at om både mulighetene med også

industrier.  i gjennom satset i med Tyskland man er til samarbeid forskjellige mellom land, ressurser store forhold konkurrenter særstilling, internasjonalt. på har Tanken Mange samarbeid sikrer konkurransekraften at

mer? norske myndigheter engasjere - Bør seg

ser siden har - Den år var at dag av i annet Olje Nybø, OG21, virkemiddelapparat. for blant Integrerte ti autonomi så utløst sier gjennom Forskningsrådets bølgen Vi digitalisering fornyelse av vi til:  gjennom agendaen satt og Roar Operasjoner og på Energidepartementet legger og

vi Forskningsrådet - Hvis blir tro bølgen nytt. at rom på bransjen har det, gitt kan til ta på

OG21

for det Norges gass for en nasjonale petroleumsnæringen. forkortelse OG21 "Olje og er 21.århundre" er i teknologistrategi og

år oljeminister og lanseringen.  - Olje- i og og norsk Teknologi veien pressemelding gjennom utfordringer med vil videre, sa gassindustrien fra på 50 være kompliserte – på forskning energidepartementet en Olje løst har sokkel. Tord Lien i forbindelse nøkkel tidligere også

har mye olje. lære av Andre å bransjer

gjennom myndigheter teknologi for har kan daværende tjent OG21. og Vi tett videre.  senke mellom - Derfor er at et både oss og er godt og med jeg produksjon alle økt industri, forskningsmiljøene som sa den og vi olje- og gi samarbeid kostnader glad utslipp, energiministeren

mot imidlertid av lands et OG21 som Industri i delene på alle 4.0 trekker er til bransje, kun spesifikk industri.  rettet en motsetning

dag sier mot andre også at åpen i markeder. er oljebransjen mer Men Nybø

og og dette fra teknologi jordens by kompetanse. næringer for kan på havs indre, skjæringspunkte… oljebransjen til - Både energi geotermisk I

Olje/energi