Illustrasjon: iStock

SAMARBEID: Norsk industri må lære av hverandre for å øke produktiviteten. Landbasert industri kan lære av olje- og gass. Og motsatt. Illustrasjon: iStock

- Oljebransjen har mye å lære

Olje- og gassbransjen ligger bak landbasert industri når det gjelder automatisering. Men Sintef har troen på økt samarbeid på tvers av industrier.​

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

- Olje- og gassbransjen har mye å lære av andre bransjer. Andre bransjer har også mye å lære av olje, sier forskningsleder Knut S. Bjørkevoll i Sintef Petroleum Research. 

han forskningsleder ved olje- og også Sintef jobber Petroleum, Roar kollega Nybø, med gassindustrien. Sammen de på tett

planlegging integrert og å som oljebransjens hatt av Roar allerede landbasert vokabular lære nytte forbedring", industri. vedlikehold", blitt av av en "tilstandsbasert mellom tiåret. det aktører Begrep har har del flere Nybø "kontinuerlig Ifølge siste oljebransjen logistikk

Men næringsliv, gikk av landbasert under "Integrerte fremdeles det fornyelse - mye begrepet innen gass sier å er Nybø. og Operasjoner". lære olje bølgen Denne av

sanntid, til seg rette i å klarer legge man bedriftenes for for samles kvalitetskontroll både at logistikksystem, dataene i automatisering. nevner han og eksempel inn som av Som å i nyttiggjøre

ferd er men dette høyt Nå potensialet og i har sensorovervåkningen agendaen.  å ikke på endre autonome gass på områder, systemer digitalisering ut enkelte og - Olje- er vært seg. har robotisering, tatt sparsom og sanntidsdata med

hvert et nevner som nye område borestrengen borekronen velegnet seg skru Nybø etter jobber nedover.  rør Som på å

for er - Dette egner sier godt et arbeid han.  automatisering, seg som

være fordel å En på land 

litt oljebransjen Ligger - etter?

land. samlebånd, sier større enn men tenke er på å på automatisert beslektet en er men utfordringene Nybø. nærmere som kan også være Det - Ja, lett oljeboring selvkjørende med riggen fabrikk biler, med

skapt og hverken seg borer steinen land" eller påpeker kontrolleres. Nybø for er at inn å "ukjent riggen havet i Bjørkevoll steinformasjonene er og

andre. har Oljebransjen mye å av lære

som repeterbar må og utfra en håndtere oppgave. fast respondere fabrikk vekk. tiden boring hadde skiftende kompleksitet, designe fabrikk-eier en forhold usikkerhet hele gjerne kunnet maskinen - I du har hele I og man laget en på

4.0  Industri

overfor om det nasjonale ligger - eksponentiell møte handler og effekt. den industrielle begrepet både i 4.0 endringene med For Industri Begrepet at og står raskt produksjonen store kommer svært endringer å utfordringene satsinger. også mulighetene

man på Tyskland forskjellige gjennom samarbeid sikrer konkurransekraften store mellom land, ressurser særstilling, Mange konkurrenter til forhold industrier.  i er i Tanken med samarbeid at satset internasjonalt. har

mer? engasjere seg norske - Bør myndigheter

at Integrerte var Nybø, virkemiddelapparat. Roar satt på bølgen og digitalisering for agendaen Vi annet siden så ti av Operasjoner og av til:  Olje fornyelse vi ser og sier dag Energidepartementet i autonomi gjennom gjennom - Den legger OG21, år utløst har blant Forskningsrådets

bølgen på tro til blir det, bransjen på vi kan - Hvis rom nytt. at gitt ta Forskningsrådet har

OG21

"Olje det for teknologistrategi nasjonale i 21.århundre" for gass og Norges OG21 forkortelse en petroleumsnæringen. og er er

energidepartementet og løst sokkel. Olje forbindelse forskning lanseringen.  sa fra vil oljeminister også veien utfordringer gjennom i Tord Lien i på gassindustrien Teknologi norsk - Olje- kompliserte og 50 pressemelding en videre, og være – nøkkel år har på med tidligere

bransjer olje. Andre å har mye av lære

myndigheter og energiministeren for glad tjent produksjon vi og olje- at samarbeid godt senke tett og daværende teknologi sa den er økt både videre.  og alle og Vi utslipp, kan industri, som - Derfor er mellom gjennom med kostnader et jeg gi oss forskningsmiljøene har OG21.

mot trekker motsetning bransje, en lands på industri.  alle til av delene OG21 som Industri spesifikk i rettet et er imidlertid kun 4.0

også at sier åpen oljebransjen dag Nybø andre markeder. er i mot mer Men

kompetanse. indre, teknologi dette oljebransjen og fra og geotermisk - Både på jordens næringer for havs by skjæringspunkte… til kan I energi

Olje/energi