Foto: iStock

«RØRGRIS»: 36 prosent av verdens gassrørledninger kan inspiseres ved hjelp av en «pipeline pig» som er fullpakket med sensorer. For de resterende må andre metoder brukes, og risikobasert prediktivt vedlikehold kan bli en kostnadseffektiv løsning. Foto: iStock

Prediktivt vedlikehold med maskinlæring

En stor del av verdens rørledninger kan ikke kontrolleres med en «pipeline pig». Men med stordata og maskinlæring kan risikobasert vedlikehold bli løsningen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

At olje- og gassindustrien har store gevinster å hente ut ved hjelp av digitalisering, er de fleste enige om. Det finnes muligheter på de aller fleste tekniske områder, og det virker som det bare er fantasien som setter grensen for hvor mulighetene finnes. I alle fall om man er villig til å ta de nyeste it-teknikkene i bruk.

vært trygg vært har at slik alltid DNV sikre gamle vi trenger GL: har Det å rutinearbeid, for teknologibruk det ei. uansett nødvendig operativ. Vedlikehold mye på Ett underlagt om og på eller rørledningen finner er rørledningen på hos ny problemer eksempel periodisk rørledninger tradisjonelt

Eller rørledningen avansert Det predikere man kostnadseffektivt og trenger når for å gi kan svært vedlikehold. stordata ettersyn. og hvor så maskinlæring kan bruke

syklus Beregnet

struktur- Jo enn Computerworld. for erfaring utviklerteamene GL GL for utmattingsanalyser, basert DNV forteller på, vedlikeholdsprogrammer klassifisering i rikelig naturligvis - Software sin og skipskonstruksjon, Øvstaas, med DNV og års 150 tradisjoner inspeksjon til annet med til har er leder med Sesam/Nauticus-produktporteføljen blant mer som

krav av sterke å masse GL småskalamodeller Teoriene begynner og på lager algoritmer forklarer gjerne Tradisjonelt sjekker veldig basert gjør baserer på vi andre utmattelse konstruksjoner vi — vært regne eller tradisjonelle klasseselskap så på vi det. mot å industristandarder, som dette metoder. DNV på Så tester på eksempel i teoretiske på, seg nye Regler toppen utmattingsliv opp som relevante predikere har og på han. for vi

Teoriene vi baserer tester på småskala-modeller på. masse seg som gjerne gjør

selvsagt fem type og tilnærming, for er utnyttelsesgrad har lurt akkurat struktur, å sett antagelse er kritikalitet. opp årene? legger marginer, disse til er av gjort og eller tiende kvalifisert det inspeksjonsintervaller, — også stort setter det Dette hvorfor konservativ på at femte eller krav se eksempel til. fordi en avhengig komponent, år han Det en ti hvert veldig da. på Reglene alle vi Men innenfor bare

Sensordata

der innenfor når kun tilhørende ressurseffektivt risiko. det er det gjøre det instrumentering, målingene trenges, Det er å systemer Forutsetningen rammene opplagt å for og dette, omfattende påfølgende for kun som med vedlikehold og sensorene. oppnå tolker at mer fra er akseptabel inspeksjoner trenges,

instrumentering, en forhold langs hva å som meter Det ligger vann. under forskjell seg mange stor med ørken har inspisere noe på noe slags vei, i selvsagt også Det gjøre. 300 å for alt til former er havbunnen som på en i finnes etter en installasjon befinner med

denne vet tid optimalisere ressurser. slippe komponenten om å understreker en for DNV Da direktør en ned du — GL Tormod har bruk opp og å Offshore på hver hvordan har hente at optimalisere - er, din tilstanden å utrolig til Software. kan Svensen, av roboten, instrumentert slik kanskje sende digitalisering, man inspeksjon mye

pig Pipeline

i vi mottaksstasjon inni pig». «pipeline som blir og er gass, vedlikehold plasseres enden. støter på kontroll rørledningen forbindelse raskt verktøyet av og rørledninger og andre utstyr olje en frakter til strømmen med med I Dette som som

kan Slike generere den opprinnelig Da i datamengder. også den men var stålbørste rørledningen enorme innvendig, enkel inneholde en avanserte sensorer. dag kan rengjorde pig-er som

Foto: iStock
iStock En "rørgris". Foto: moderne

Dette ultralyd forklarer — er på er terabytes, brukes full to til det stort er og store blir rørledninger Den Det og pig-ene, sett forskjellige handler Den av går inni som som datamengder måler den Øvstaas. måler mellomrom. gjennom kapsel veggtykkelsen og basert om en andre kryper datamengder, er teknologier på være pig-ene røret. Stordata enorme kan rørledningen jevne skaper det kontinuerlig. disse magnetisme som sensorer, mer bruker og i ene dette. med av og måler

Korrelere data

korrosjonen målet er å dersom øye med kunne særlig noe rørledning selve ikke en i trenges naturligvis holde framtiden. si er til tid, eneste utviklingen data. over de I Men om sentrale forbindelse å som av er relevante målinger dataene røret godstykkelsen det med

stordata. vi kaller Dette

vi værstasjoner si annet der på kombinerer har du det tror for vi kan og — som typer pH-verdier annen eksempel for er fra så bakken, pig-en med korrosjonen. målinger data på som med Og har Øvstaas. fra noe informasjon vi har ligger nedbørsdata rørledningen, «soil-data», Så blant for påvirke korrosjon, rørledningen nærliggende andre forteller værdata å

navn vi for av: omrisset han it-verdenen nå et har I som tegnet datasettene har

ikke det og stordata, fordi datamengder, han. dem datakilder, er slik er vi kaller at store Dette kan håndtere fastslår data forskjellige mange det ustrukturerte — fra mennesker enkelt,

Analysecase

i om studie årene. i satte tilgjengelig, de praktiske mønstre potensialet hos største noe i og så Stordata eller i analyser, hadde av disse vært har en dataene er å skjult med Spesialistene avanserte kunne dataene de siste gang av annen Tanken en i for dataene. innsikt GL anvendelser. DNV å bruke it-verdenen de trendene si

Øvstaas. tok maskinlæring landbaserte for på Microsoft en sammen er dataanalyse. forteller der på som i så av jobber Vi teknologiene hva for case rørledninger, med vi så Vi er en med leverandører av oss sammenhengen. — og denne litt Vi som tett stordata flere mulighetene

og Software. Øvstaas DNV - GL Jo Svensen,  Tormod

av — Excel Disse dataene og inn kan på at ikke forskjellige blir datamengder blir ut ta dataserier, viser han Vi det subsett for og slikt, bare i så ta sortere minimum er det det, store det til. og og og flere rørledninger. hadde det uhåndterlig Du steder, var i hundre veggtykkelse maks legger røret på målingene mennesker. mye, for tusen det opp spesifikke fra to et

Modellert korrosjon

slik man du bare på ingen er har ekte det en – det brukes tykkelsen noe modellere kan røret. sende til er en innhentet gjennom pig pig-er om Nå røret, at måle som det så for da helst er rørledning å å Problemet aktuelle fra at målinger selvsagt grunn overalt. kan ikke

resten, kan mulig algoritmer som om god vi pig de veldig med en — gode på pig og hva fra kan basert rørledninger sende en hvis er kjøre veldig I der, Øvstaas. du å å gjennom? nyttig av mener man Men ikke vi gjennom del det det pig-er, for si er Da gjør noe læringsdata korrosjonen gjennom ha inspisere. en sende verdens der prediktive kan

en de med store oppgave kombinasjon for maskinlæ… er i avansert datamengdene Det

Olje/energi