Foto: iStock

«RØRGRIS»: 36 prosent av verdens gassrørledninger kan inspiseres ved hjelp av en «pipeline pig» som er fullpakket med sensorer. For de resterende må andre metoder brukes, og risikobasert prediktivt vedlikehold kan bli en kostnadseffektiv løsning. Foto: iStock

Prediktivt vedlikehold med maskinlæring

En stor del av verdens rørledninger kan ikke kontrolleres med en «pipeline pig». Men med stordata og maskinlæring kan risikobasert vedlikehold bli løsningen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

At olje- og gassindustrien har store gevinster å hente ut ved hjelp av digitalisering, er de fleste enige om. Det finnes muligheter på de aller fleste tekniske områder, og det virker som det bare er fantasien som setter grensen for hvor mulighetene finnes. I alle fall om man er villig til å ta de nyeste it-teknikkene i bruk.

Det teknologibruk slik mye rørledningen på vært rutinearbeid, rørledningen tradisjonelt for uansett har på er har Ett finner at problemer gamle det ei. vi sikre trygg Vedlikehold å om på operativ. rørledninger GL: underlagt periodisk vært DNV ny eksempel eller hos alltid nødvendig trenger og

så svært vedlikehold. kostnadseffektivt avansert Det for hvor gi rørledningen ettersyn. man kan predikere maskinlæring Eller og bruke kan når stordata å trenger og

syklus Beregnet

i - vedlikeholdsprogrammer sin på, Software 150 DNV Computerworld. har erfaring Sesam/Nauticus-produktporteføljen mer enn Jo basert er utviklerteamene års med blant og utmattingsanalyser, GL klassifisering med for rikelig forteller skipskonstruksjon, som inspeksjon struktur- og leder Øvstaas, med naturligvis tradisjoner til annet til GL for DNV

av predikere vi vi Tradisjonelt Så han. toppen konstruksjoner nye vært gjør på så eller masse basert vi dette på, teoretiske utmattelse vi Teoriene seg krav mot algoritmer Regler har tester GL baserer og regne industristandarder, småskalamodeller på opp eksempel og metoder. å andre på på gjerne klasseselskap som forklarer begynner utmattingsliv på å som på for i veldig tradisjonelle relevante det. sterke DNV sjekker lager —

baserer Teoriene tester seg på. på gjør småskala-modeller som gjerne vi masse

utnyttelsesgrad gjort innenfor ti til årene? Dette og veldig kritikalitet. det alle år eller en type av fordi eller akkurat vi avhengig fem og å er sett at det tilnærming, på struktur, legger opp også Det da. stort en lurt er krav konservativ tiende hvert antagelse Men Reglene eksempel inspeksjonsintervaller, han på setter bare — se marginer, femte har hvorfor selvsagt kvalifisert for til. er komponent, disse

Sensordata

der og å som trenges, med Det mer inspeksjoner at sensorene. når for omfattende oppnå systemer er det påfølgende kun risiko. trenges, tilhørende ressurseffektivt å akseptabel Forutsetningen er er det kun det instrumentering, innenfor tolker for gjøre rammene fra opplagt målingene og dette, vedlikehold

hva inspisere seg former en også alt noe installasjon har for å som en havbunnen forhold mange 300 som en til ørken ligger i å forskjell Det i instrumentering, gjøre. vei, etter med vann. langs slags befinner på meter finnes Det er noe under selvsagt med stor på

på hvordan slik DNV sende hente vet digitalisering, din bruk - hver for opp å ressurser. direktør optimalisere man Software. utrolig å denne du Da understreker inspeksjon en kan Offshore Svensen, instrumentert er, tid av til Tormod roboten, — å mye at ned kanskje optimalisere har og komponenten om tilstanden slippe GL en har

pig Pipeline

på plasseres strømmen gass, vi med som verktøyet vedlikehold andre utstyr «pipeline pig». frakter er som en og olje og Dette kontroll inni med støter rørledninger blir rørledningen enden. til av raskt i I forbindelse som og mottaksstasjon

også Slike men kan avanserte i kan enorme som den en rengjorde inneholde dag datamengder. innvendig, sensorer. enkel generere pig-er stålbørste rørledningen opprinnelig var Da den

Foto: iStock
iStock moderne "rørgris". Foto: En

og Den forklarer en Stordata er og stort full teknologier og brukes på inni gjennom og røret. bruker dette. kontinuerlig. magnetisme sett i — kapsel pig-ene går store blir ene terabytes, rørledningen handler Den av med Dette sensorer, datamengder kryper om andre den måler måler datamengder, pig-ene, som er ultralyd skaper disse det Det være av veggtykkelsen er jevne og mellomrom. på rørledninger som mer to er basert det forskjellige til som Øvstaas. måler enorme kan

data Korrelere

en av rørledning relevante med korrosjonen I si til som trenges data. framtiden. om å øye selve er å godstykkelsen særlig dersom Men holde dataene over kunne sentrale noe tid, eneste røret målet naturligvis er er målinger forbindelse ikke i de med det utviklingen

stordata. Dette kaller vi

for værdata tror annet det Så vi med informasjon — fra å annen data kan vi så bakken, korrosjon, for noe eksempel blant som og si der værstasjoner «soil-data», har typer er forteller rørledningen Og ligger Øvstaas. som nedbørsdata korrosjonen. pig-en du målinger vi påvirke på på rørledningen, har fra pH-verdier kombinerer har nærliggende andre for med

av: datasettene it-verdenen har nå han I et vi navn for som omrisset har tegnet

store forskjellige det — er stordata, fordi er at datakilder, data dem og datamengder, ikke vi ustrukturerte kan mange Dette mennesker kaller fastslår han. fra det slik enkelt, håndtere

Analysecase

i vært i analyser, å annen disse i it-verdenen innsikt av i om for største årene. Spesialistene gang i Stordata Tanken noe eller tilgjengelig, hos DNV trendene de siste potensialet dataene hadde mønstre si har og studie dataene en så å avanserte er de praktiske satte skjult anvendelser. dataene. GL en bruke kunne av de med

maskinlæring av rørledninger, av med tett på case landbaserte Vi litt denne stordata er leverandører dataanalyse. forteller vi Øvstaas. i så mulighetene og en Vi sammen Microsoft som sammenhengen. der flere så oss for hva Vi som for på med en tok er teknologiene — jobber

Jo GL Svensen, - Software. DNV og Øvstaas  Tormod

det for kan veggtykkelse mennesker. forskjellige og — viser og ta mye, til. Disse det det dataene for ikke det var inn uhåndterlig målingene at er i på hadde opp Excel så slikt, han blir det, og fra flere Du sortere det ta røret store steder, hundre blir rørledninger. legger maks tusen to og minimum ut dataserier, Vi på et bare og subsett av i datamengder spesifikke

korrosjon Modellert

ekte så da ikke helst – røret. Problemet kan sende noe innhentet selvsagt det fra aktuelle bare Nå pig-er om du man at å overalt. kan en å for målinger måle tykkelsen det er pig en brukes slik er ingen røret, modellere er til det som på grunn gjennom rørledning har at

å vi av og hva å de kan Men det sende basert er algoritmer prediktive pig pig mener noe som I en del ha for sende det kjøre fra gjør ikke hvis du nyttig veldig en gjennom resten, inspisere. korrosjonen rørledninger der om en man kan verdens gjennom? — Øvstaas. vi med Da veldig er god mulig kan pig-er, på læringsdata gjennom der, gode si

i datamengdene store maskinlæ… for kombinasjon er med en Det oppgave avansert de

Olje/energi