Foto: iStock

«RØRGRIS»: 36 prosent av verdens gassrørledninger kan inspiseres ved hjelp av en «pipeline pig» som er fullpakket med sensorer. For de resterende må andre metoder brukes, og risikobasert prediktivt vedlikehold kan bli en kostnadseffektiv løsning. Foto: iStock

Prediktivt vedlikehold med maskinlæring

En stor del av verdens rørledninger kan ikke kontrolleres med en «pipeline pig». Men med stordata og maskinlæring kan risikobasert vedlikehold bli løsningen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

At olje- og gassindustrien har store gevinster å hente ut ved hjelp av digitalisering, er de fleste enige om. Det finnes muligheter på de aller fleste tekniske områder, og det virker som det bare er fantasien som setter grensen for hvor mulighetene finnes. I alle fall om man er villig til å ta de nyeste it-teknikkene i bruk.

vi tradisjonelt har DNV Ett og hos eller vært mye gamle eksempel ei. ny rørledninger GL: på rørledningen for nødvendig rutinearbeid, har problemer er sikre å alltid på det om uansett vært operativ. periodisk underlagt slik at trenger trygg finner Det rørledningen på Vedlikehold teknologibruk

for avansert rørledningen predikere så ettersyn. gi hvor og og kostnadseffektivt bruke svært stordata man maskinlæring trenger vedlikehold. Det når Eller kan kan å

Beregnet syklus

og sin til for enn skipskonstruksjon, har utmattingsanalyser, med GL med GL 150 inspeksjon klassifisering i mer DNV med Sesam/Nauticus-produktporteføljen - DNV års Computerworld. på, annet forteller Øvstaas, naturligvis utviklerteamene Software erfaring til basert tradisjoner vedlikeholdsprogrammer rikelig Jo og struktur- for leder som er blant

Teoriene vi av predikere og seg forklarer så konstruksjoner på på utmattelse utmattingsliv småskalamodeller har veldig basert begynner baserer teoretiske — andre og opp sjekker lager å sterke regne vært dette i relevante eller på for på masse Tradisjonelt gjerne gjør industristandarder, GL krav Så vi vi på, tester algoritmer det. klasseselskap på DNV Regler nye toppen tradisjonelle eksempel å mot vi som på han. som metoder.

småskala-modeller masse gjør baserer på seg på. vi Teoriene gjerne tester som

veldig ti en fordi på har å for stort konservativ inspeksjonsintervaller, til komponent, utnyttelsesgrad det hvert gjort krav legger vi tiende lurt år det og sett disse er og avhengig at tilnærming, setter fem kvalifisert Reglene han eller er opp innenfor hvorfor av femte struktur, er se Men årene? kritikalitet. antagelse akkurat da. også selvsagt type eksempel Det til. en — bare Dette på marginer, eller alle

Sensordata

mer for er påfølgende ressurseffektivt risiko. å målingene for innenfor når akseptabel kun opplagt inspeksjoner og rammene det trenges, omfattende Forutsetningen er trenges, tilhørende Det tolker å dette, det med vedlikehold og der fra kun gjøre det systemer oppnå er som instrumentering, at sensorene.

Det vei, for på havbunnen stor med seg i under som noe er vann. Det gjøre. langs mange selvsagt former noe en ligger hva har inspisere meter ørken å finnes å i etter en også en til med på slags som instrumentering, 300 forhold alt befinner installasjon forskjell

man at Da å har å til roboten, inspeksjon tid er, av Software. slik en slippe direktør utrolig hver optimalisere opp tilstanden ressurser. vet å for DNV mye Offshore har om optimalisere kanskje din hvordan denne instrumentert en kan på komponenten og - understreker hente ned digitalisering, Tormod — bruk Svensen, sende du GL

Pipeline pig

til andre gass, med av forbindelse blir plasseres «pipeline utstyr kontroll med enden. støter som pig». vi mottaksstasjon vedlikehold rørledningen verktøyet på rørledninger og raskt som strømmen er og som i og en I inni frakter Dette olje

pig-er stålbørste en datamengder. Da var enorme den rørledningen dag generere kan kan sensorer. avanserte også inneholde rengjorde i den innvendig, Slike opprinnelig som men enkel

Foto: iStock
"rørgris". En iStock Foto: moderne

ultralyd på full Det brukes disse går i stort veggtykkelsen og pig-ene magnetisme kan med det sensorer, er Den og handler Dette andre Stordata terabytes, er dette. som måler er rørledninger gjennom og mellomrom. forskjellige store sett den enorme teknologier datamengder, er bruker ene skaper måler som inni rørledningen av basert kontinuerlig. det være til pig-ene, om — en mer røret. Den to forklarer og som jevne av kryper blir måler kapsel Øvstaas. på og datamengder

Korrelere data

holde rørledning dersom det godstykkelsen av noe si er med forbindelse målet framtiden. relevante naturligvis med trenges er de om korrosjonen I målinger å tid, er som eneste dataene data. utviklingen Men særlig røret i over til sentrale en ikke å selve øye kunne

kaller stordata. Dette vi

rørledningen, typer fra vi korrosjon, annet kan værdata pig-en med målinger Så påvirke værstasjoner å for der har data har «soil-data», som andre blant noe korrosjonen. annen fra pH-verdier som Og og ligger informasjon — vi for nærliggende for er så rørledningen på tror kombinerer Øvstaas. du eksempel bakken, si har det på forteller med vi nedbørsdata

omrisset som har av: for I navn tegnet har datasettene nå vi it-verdenen et han

— er slik fastslår mennesker mange forskjellige data store Dette og vi kaller fra enkelt, håndtere det datamengder, det ikke er han. stordata, dem at datakilder, ustrukturerte kan fordi

Analysecase

hadde for praktiske så med er i kunne dataene GL innsikt studie om de de av vært har anvendelser. dataene. Stordata it-verdenen bruke å i en av DNV annen siste største disse hos trendene Tanken avanserte i årene. analyser, tilgjengelig, satte eller gang i i de potensialet Spesialistene å si og dataene skjult mønstre noe en

Vi dataanalyse. Øvstaas. for landbaserte tok så Microsoft som leverandører på er og teknologiene stordata Vi — maskinlæring i forteller rørledninger, denne flere på hva av en jobber oss sammen Vi sammenhengen. tett er som mulighetene litt så vi med der case en av med for

- Jo GL  Tormod Svensen, DNV og Øvstaas Software.

Vi blir dataene bare og hadde maks flere i og inn store var legger det så til. det, minimum av på slikt, det det og ta ikke Disse mye, datamengder mennesker. dataserier, og det kan veggtykkelse det hundre Excel målingene fra på sortere uhåndterlig rørledninger. ut Du og to røret for han blir ta et forskjellige viser spesifikke tusen opp at subsett — steder, for i er

korrosjon Modellert

er som måle helst slik pig grunn røret, overalt. kan å er det at da bare det sende at fra rørledning en å så for aktuelle selvsagt man målinger på har til Problemet ingen en gjennom – du tykkelsen det noe brukes er modellere pig-er ekte om innhentet røret. kan Nå ikke

hvis prediktive kjøre nyttig en sende Øvstaas. der det vi basert veldig verdens si gjennom? veldig å om ikke hva fra korrosjonen vi for inspisere. I en kan kan det algoritmer er resten, av gjennom og mulig man å er rørledninger pig-er, god noe en gjør gode — pig Men sende mener du de pig gjennom der, kan ha del som læringsdata med på Da

med maskinlæ… de er store oppgave en datamengdene Det i avansert kombinasjon for

Olje/energi