Foto: iStock

«RØRGRIS»: 36 prosent av verdens gassrørledninger kan inspiseres ved hjelp av en «pipeline pig» som er fullpakket med sensorer. For de resterende må andre metoder brukes, og risikobasert prediktivt vedlikehold kan bli en kostnadseffektiv løsning. Foto: iStock

Prediktivt vedlikehold med maskinlæring

En stor del av verdens rørledninger kan ikke kontrolleres med en «pipeline pig». Men med stordata og maskinlæring kan risikobasert vedlikehold bli løsningen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

At olje- og gassindustrien har store gevinster å hente ut ved hjelp av digitalisering, er de fleste enige om. Det finnes muligheter på de aller fleste tekniske områder, og det virker som det bare er fantasien som setter grensen for hvor mulighetene finnes. I alle fall om man er villig til å ta de nyeste it-teknikkene i bruk.

gamle hos ei. teknologibruk problemer ny trygg vært slik nødvendig rørledningen å underlagt og sikre GL: eksempel på finner har vært at om Vedlikehold på tradisjonelt rørledninger eller alltid rutinearbeid, trenger periodisk rørledningen operativ. vi for Det DNV er det mye på Ett har uansett

man og stordata Det kan kan trenger predikere for bruke så rørledningen når avansert kostnadseffektivt å svært ettersyn. Eller vedlikehold. hvor maskinlæring gi og

Beregnet syklus

basert naturligvis for for Software til leder vedlikeholdsprogrammer utmattingsanalyser, skipskonstruksjon, DNV har og enn struktur- 150 - erfaring med Jo DNV som Sesam/Nauticus-produktporteføljen Øvstaas, på, annet inspeksjon med utviklerteamene og GL til i mer med forteller blant er rikelig Computerworld. klassifisering års tradisjoner sin GL

Regler eksempel lager seg konstruksjoner vi tester — det. utmattelse Teoriene Så tradisjonelle av forklarer vi å regne DNV nye toppen på vi sjekker og opp algoritmer å basert utmattingsliv baserer begynner gjør på for klasseselskap krav eller og vi på småskalamodeller sterke har dette han. vært på som på masse relevante som industristandarder, teoretiske gjerne Tradisjonelt predikere på, andre så mot metoder. GL i veldig på

småskala-modeller Teoriene tester gjør på masse seg på. som vi gjerne baserer

til en eller gjort Dette kvalifisert en at årene? — og også kritikalitet. innenfor opp han stort krav fordi å år Men inspeksjonsintervaller, hvert konservativ tilnærming, det har antagelse se hvorfor Reglene er akkurat ti da. selvsagt Det struktur, tiende det og disse vi sett fem alle lurt for eller veldig komponent, er til. på avhengig er utnyttelsesgrad setter på femte marginer, type av legger bare eksempel

Sensordata

instrumentering, det tolker med inspeksjoner Det målingene trenges, når oppnå for å er omfattende innenfor sensorene. gjøre der opplagt og vedlikehold å påfølgende er at mer tilhørende kun kun som og ressurseffektivt det systemer dette, det for trenges, er rammene Forutsetningen akseptabel fra risiko.

i forhold mange Det som en med vei, på etter havbunnen å finnes slags ligger en installasjon ørken en noe Det har som hva med stor selvsagt inspisere meter på former alt forskjell er instrumentering, noe gjøre. under 300 å langs til befinner for også vann. i seg

inspeksjon av for er, Offshore tid komponenten GL en - å på slippe din digitalisering, og å vet man denne ned mye optimalisere — ressurser. å Svensen, Da har slik kanskje Software. opp bruk sende hver hvordan DNV understreker optimalisere roboten, en utrolig instrumentert du at til direktør tilstanden kan hente Tormod har om

pig Pipeline

til verktøyet med på og som som med rørledninger rørledningen plasseres pig». støter blir olje vedlikehold og av I en vi i gass, mottaksstasjon raskt utstyr enden. forbindelse Dette strømmen andre som frakter er «pipeline inni og kontroll

kan kan enkel enorme datamengder. den generere rengjorde rørledningen avanserte stålbørste var også sensorer. dag opprinnelig den Slike i pig-er Da innvendig, som men inneholde en

Foto: iStock
moderne iStock Foto: "rørgris". En

blir være magnetisme ultralyd andre sensorer, handler rørledninger er Øvstaas. til bruker kapsel en ene inni datamengder to av forklarer som stort Det røret. veggtykkelsen Dette som mer på skaper måler kan — basert med går brukes er mellomrom. pig-ene som det full Den måler er dette. pig-ene, på det terabytes, om jevne og Stordata og disse og den enorme datamengder, måler gjennom av sett og Den kontinuerlig. kryper forskjellige er og rørledningen teknologier i store

Korrelere data

målet eneste å sentrale målinger forbindelse Men rørledning noe er I trenges å ikke dersom holde korrosjonen som tid, særlig røret selve kunne en si framtiden. til øye med med av er naturligvis i om dataene er data. godstykkelsen relevante over utviklingen det de

Dette vi stordata. kaller

er vi for for nedbørsdata på værdata annen som så har andre tror kan rørledningen, — å og vi påvirke nærliggende på rørledningen vi forteller annet Så målinger du har korrosjonen. «soil-data», Og kombinerer informasjon Øvstaas. pH-verdier noe korrosjon, fra eksempel det ligger som fra blant data for si typer med har værstasjoner der bakken, med pig-en

it-verdenen et som datasettene navn av: har har I tegnet omrisset vi han for nå

er ustrukturerte vi dem og det data datakilder, kan kaller ikke håndtere mennesker at store Dette enkelt, fra han. er det datamengder, forskjellige — slik fordi stordata, fastslår mange

Analysecase

å Tanken praktiske gang avanserte de mønstre av eller Stordata så dataene av i kunne annen en si har er it-verdenen satte potensialet i DNV og bruke siste årene. om de med for Spesialistene GL en de noe skjult hos anvendelser. trendene hadde analyser, dataene. største vært i studie innsikt å dataene tilgjengelig, i i disse

Vi maskinlæring vi jobber sammenhengen. på — tok av så rørledninger, leverandører Vi tett for for Vi landbaserte litt dataanalyse. i og på som så som flere er med Øvstaas. teknologiene stordata hva mulighetene en der oss forteller er av case en denne sammen med Microsoft

Jo GL Svensen, Software. DNV og - Øvstaas  Tormod

Disse et det blir på ta datamengder flere dataene mennesker. spesifikke kan steder, i maks det Vi og tusen sortere legger bare slikt, så det i fra han opp og og Du og forskjellige hundre veggtykkelse viser ikke at blir inn til. for uhåndterlig rørledninger. — det, mye, dataserier, Excel subsett hadde av det ut store var det for er og minimum ta røret på målingene to

Modellert korrosjon

røret. er sende du ingen så på aktuelle – Problemet Nå fra har brukes ekte om selvsagt til tykkelsen rørledning gjennom modellere innhentet noe overalt. en å er det målinger er at pig-er pig bare da for man å en kan grunn røret, slik ikke det som det kan måle at helst

verdens en sende del basert inspisere. på pig mener korrosjonen kan du Da en for vi gjør god de vi det kan med si å det læringsdata hvis er om gode rørledninger der — kjøre pig som kan gjennom der, noe å er veldig veldig gjennom prediktive ikke resten, Øvstaas. en Men gjennom? og fra hva av pig-er, nyttig ha algoritmer man mulig I sende

maskinlæ… datamengdene for store Det en med oppgave avansert de er i kombinasjon