Infrastrukturarkitekt Tom Evert Olsen og salgs og markedsdirektør Tone Håfjeld i Proact. Foto: Ahlert Hysing

STOLTE: Infrastrukturarkitekt Tom Evert Olsen og salgs og markedsdirektør Tone Håfjeld i Proact omkranser 3D Flexpod. Denne maskinen er de stolte av fordi den kan bidra til reduserte krav til brukernes datautstyr, spesielt for kravstore oljebrukere. En av datamaskinene i denne 3D Flexpod eies av Evry og benyttes for demonstrasjon. Foto: Ahlert Hysing

Satte sammen teknologi på en smart måte

Norske fagfolk satte sammen en løsning rundt Netapp og visualiseringsprogramvaren TGX. Dermed kan seismiske fagfolk studere viktige detaljer selv om de er fjerntilkoblet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Kenneth Westerby har drevet forretningsutvikling siden 2003 og vært tilknyttet en rekke firmaer. De to seneste to årene har han jobbet for Netapp. Resultatet er en ny løsning med utgangspunkt i Flexpod, det konverterte systemet til Netapp.

fra 3D er og norsk et en kompetanse. konvergert Netapp på system idé Flexpod nytt norsk sertifisert, basert

av understreker Evert Flexpod, 3D Olsen, validert Proact. - Cisco og Netapp har i Tom infrastrukturarkitekt designet

skape oljedata Flexpod, Skyleverandøren Evry å denne for tilgang Petroportal. enklere bruker løsningen, i 3D til sin

- Vi direktør Tom i Evry. stående Ullevål, en sier demomaskin hos Proact Henriksen Erling har på

i Proact. - Vi samarbeid salgs og markedsdirektør Evry Håfjeld, har nært sier et med Tone i Stavanger,

Erfaring

Proact sett har har erfaring med De mange utfordringene. til oljebransjen. års lagringsløsninger

konvergerte Løken systemingeniør og sette Westerby mottatt. Nettapp. det sammen til er Proact har tok å ble av Cisco Datasenterarkitekt bidratt Initiativet sertifisert i Vigbjørn systemet godt som Kenneth Halvorsen Bjørn som blitt derfor i

store at infrastrukturarkitekt Per mellom Kristiansen, i høy Egil geologene hadde båndbredde og datamengder Proact. arbeidsstasjoner, - Vi store arbeidsstasjon, datasenter og så

data gjøre å gode kunne for mye maskiner, fagfolk ha måtte skjermer hos store Selv de kraftige og tolkninger. oljeselskapene

validert har designet. Cisco og Netapp

sekund raskt, per sekunder dataene. reelle 15-35 Gbit mye den ta en så kunne Datagrunnlaget flere på på størrelsen være eller gigabyte. minutter rundt av overføringshastighet hundre data overføringen minst avhengig av 2.000 vil Med på som regnes som 1 veldig

enklere Kristiansen. kraftig en klientsiden, - Det et inne fortsetter mot ut er og datasenter rimeligere Egil bygge Per på infrastruktur enn å

på ha å derfor spørsmål til som må bildet presenteres. er tilretteleggingen er data benytte overføring Da et utstyr. overføringsprotokoll Ideen Etter som endringer om skjedd sender bare det en nødvendige datarommet. første brukerens til all

Halvt år

Håfjeld. har på sammen for Tone å et behov en - Vi eksisterende måte fremhever teknologi dekke markedet, smart satt i

fra grafiske kanskje protokollen den jobbe Løsningen sammen komponenten snekre sammen. mindre båndbredde med Nvidia. til å ved viktigste på å som Den TGX halvt grafikkprosessorene er tok år er krevende et tett Mechdyne

sier Tom av Protokollen secret sørger pixler, «the er - TGX Olsen. for Evert sauce». transport

TGX «the secret sauce». er

en er for å Mbit per 4-15 radiologer som oljedata. av Slike studere har CT-bilder hos om skal tolkning sekund, Mbit sekund krav 15 svulst. TGX er tolkninger finnes det avgjøre et best oppdaget for per også på hvor avansert

derfor Proact en interessante kundestudier. rekke ser

og fagfolk Olsen. - To kan to på forskjellige påpeker se Evert Tom steder, sitte bildet samme det

på data, typisk fra Nvidia, FAS. også benytter kjøres Denne Nettverket minne Cisco, datamaskiner på bare Netapp en Programvaren flash. er 9000. og for Allflash TB med M60. UCS basert to Nexus Tesla Ciscos grafikkkort ofte elektronikklagring 8 er Grunnlaget

hver som grafikkprosessorer i to benytter i 16 kan Med to inn deles virtuelle datamas… per prosessor. fysisk grafikkort grafikkprosessorer Hvert grafikkort

Olje/energi