Enighet i mobilindustrien

For første gang har produsenter, teleoperatører, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og it-selskaper gått sammen i en felles organisasjon; Open Mobile Alliance (OMA).

Hensikten er å utnytte standarder for å kunne formidle mobile tjenester på tvers av nett. Ved bruk av felles standarder tror OMA på vekst i den mobile industrien.

Eksempler er "Web-leser", meldingsformidling og nedlastingsprogramvare til mobile enheter.