Eniro kjøper DinPris

Eniro er i ferd med å styrke sin posisjon i Norden gjennom kjøpet av det norske prissammenlignings-selskapet DinPris.

Eniro kjøper Din Pris for 31 millioner svenske kroner, samt betaling oppad til ytterligere 31 millioner svenske kroner avhengig av resultatene over en treårsperiode.

- Med kjøpet av DinPris styrker vi Eniros stilling som markedsleder innen lokale søk i Norden, samt tar et første steg mot en mer transaksjonsbasert forretningsmodell. Vårt mål er å bli nummer en i Norden også innenfor området for prissammenlignende tjenester, sier Eniros konsernsjef Thomas Franzén.

- Kjøpet er i samsvar med Eniros strategi om å flytte brukeren enda nærmere selve transaksjonen. Det gir også muligheter for Eniro til å øke verdien for annonsørene, sier Franzén.

Fortsetter som eget selskap

DinPris tilbyr en uavhengig prissammenligningstjeneste, og har i Norge omlag 300 nettbutikker tilgjengelig på tjenesten. Det norske selskapet ble startet i mars 2004 av Ayman Mackouly, som er majoritetseier og konsernsjef.

Etableringen av DittPris i Sverige er i gang, og per i dag har cirka 120 nettbutikker knyttet seg til den svenske tjenesten. Tjenesten skal også lanseres i Finland og Danmark. Mackouly fortsetter i selskapet og vil være en pådriver i den nordiske ekspansjonen.

DinPris fortsetter som separat forretningsenhet innen Enirokonsernet, og kommer finansielt til å rapportere som en del av Eniros virksomhet i Norge.

- Fremgangen til DinPris/DittPris skyldes delvis at vi gjennom innovative løsninger for prissammenligningstjenester har fylt et tomrom i markedet, at vi er en rettferdig og uavhengig tjeneste som behandler alle kunder likt, men også at vi har en meget sterk teknisk plattform som gjør at vi er best innen vår nisje. Jeg ser frem til å videreutvikle og lansere nye, spennende løsninger i markedet, sier konsernsjef Ayman Mackouly.