Enitel-rester i pluss

Datakommunikasjonsselskapet ID Comnet, inkludert datterselskapet ID Connect, kan vise til positive resultater for andre kvartal 2002.

Omsetningen økte med 17 prosent i forhold til første kvartal og havnet på 66 millioner kroner. Resultatet før skatt havnet på 4,6 millioner kroner.

-- Jeg er spesielt fornøyd med at konsernet nå fremstår som sunt og fullstendig restrukturert.Vi skal huske på at dette er virksomheter som i sum tapte millionbeløp per måned bare for ett år siden i Enitel, sier administrerende direktør Svein Berntsen.