For enkel e-forvaltning

Den engelske stat har lovet å legge alle sine offentlige tjenester ut på internett innen 2005.

 Det er beregnet å koste rundt 10 milliarder pund. The Public Accounts Commitee - en komite bestående av folkevalgte fra Parlamentet - er så langt ikke imponert.

-- De fleste tjenestene som er tilgjengelige nå, gir bare enkel informasjon, sier komiteen i en pressemelding.