Enklere sikring av data

Et tett samarbeid mellom EMC og Microsoft skal sørge for betydelig enklere sikring av data for Microsofts produkter.
-- EMC forandrer måten å tilnærme seg markedet på. Vi satser mer på vårt tjenestetilbud. Tilbudet omfatter forretningstilgjengelighet og lagring for Microsoft, sier Adam Waddell, teknologievangelist i EMC.

EMC har jobbet tett med Microsoft. Lagringsløsningen er et resultat av avtalen mellom EMC og Microsoft på lagring fra april 2003.

Derfor er kundenes lagringsoppgaver integrert i det grafiske administrasjonsmiljøet til Windows Server 2003. Ideen er å sette i gang lagringsfunksjoner på EMCs lagringssystemer uten å kunne EMCs lagringsprogramvare.

Et eksempel er at lagringssystemet Clariion vises som et symbol i Replication Manager/SE. Denne programfunksjonen er utviklet i fellesskap mellom Microsoft og EMC. Et annet eksempel er Event Viewer med Applicaton Log.

Lagringsfunksjoner

Integreringen sørger for å foreta sikkerhetskopiering og gjenoppretting, dublisering av data med automatisk omkobling til en sikkerhetskopi ved feil, og tilrettelegging for effektiv administrasjon av lagringen. Funksjonaliteten skyldes EMCs bruk av Windows Server 2003s lagringsfunksjoner som konverteres til EMCs lagringsfunksjonalitet.

Den viktigste funksjonen i Windows Server for lagring er Volume Shadow Copy Services, VSS, som EMC gjør om til Timefinder på sine Symmetrix og Snapview på Clariion laringssystemer.

I tillegg til VSS er de andre funksjonene i Windows Server: Virtual Disk Services (VDS), Multi-Path I/O (MPIO), SAN Boot og Diskpar/Diskpart.

For at Microsoft skal vedkjenne seg kundenes lagringsproblemer kreves det av leverandørene at de sertifisert for VSS. Foreløpig gjelder det bare EMC. Håpet er at minst en konkurrent skal bli sertifisert slik at Microsoft kan gå ut med funksjonaliteten.

Microsoft ønsker ikke å fremme EMC på bekostning av sine andre viktige samarbeidspartnere. Microsofts lokale fagfolk kan derfor lite om lagringssamarbeidet.

Sikre post

For de fleste virksomheter blir elektronisk post stadig viktigere. Grunnen er at mye saksbehandling mellom partnere og ordrer fra kunder ligger lagret i postsystemet. For en rekke virksomheter setter derfor myndigheter krav til sikker oppbevaring.

For å sikre kopier av posten benyttes Replication Manager som jobber mot et lagringssystem fra EMC basert på Microsoft VSS.

-- Vi sørger for at posten ikke kan manipuleres, kun leses, fremhever Adam Waddell.

Denne løsningen benyttes internt hos Microsoft. Ved problemer i Exchange foretas det en omkobling til en sikkerhetsløsning. Hvis det er tjenestemaskinen som skaper problemer, overtar en reservemaskin. Hvis det er Exchange som skaper problemer, kobles kopien inn.

For å sikre at data ikke går tapt, legges posten på en logg samtidig som den lagres i Exchange. I tillegg kopieres posten til sikkerhetskopien. Dataene på kopien sjekkes mot originalen for å kontrollere om noe er gått galt.

For å sikre at ikke også kopien blir feil ved problemer i Exchange, foretas konsistenskontrollen på et senere tidspunkt. Ved inkonsistens overtar kopien samtidig som den ajourføres med de siste dataene fra loggen.

Kuttet tid

-- Vi har klart å redusere gjenskapingstiden fra to timer til åtte minutter, hevder Adam Waddell.

Det gjelder ikke bare for Exchange. Det gjelder like mye for databasen SQL Server. I forbindelse med overgangen fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005, vil bruken av den felles programvaren fra EMC og Microsoft gi ekstra trygghet.

Kunder som benytter Dells eller Fujitsu Siemens datamaskiner med EMC lagringssystemer, bør vurdere å anskaffe seg programvareløsningen. Med hensyn til kapasitet har EMC testet ut partisjonering av databasen på flere lagringsenheter.

Sikkerhetskopier gjøres enten synkront eller asynkront. Synkron kopiering begrenser avstanden mellom lagringssystemene siden dataene skal sjekkes for konsistens uten for lang ventetid.

Asynkron kopiering kan foretas kontinuerlig eller ved behov. Da venter ikke tjenestemaskinen på godkjenning fra fjernarkivet. Kopiering ved behov krever en lokal kopi nær tjenestemaskinen. Denne lokale kopien benyttes som grunnlag for fjernkopien.

Programvareteknologien gjør det enkelt med livssyklus av data hvor lite brukte data flyttes fra et rask og kostbart lagringssystem til et rimeligere. Funksjonen betegnes Real SQL 2005 Storage Integration. Typisk eksempel er å flytte data fra Symmetrix til Clariion med de største platelagrene med SATA (Serial Advanced Technolgy Attachment).

Siden Microsofts programvare styrer flyttingen av data, trenger ikke fagfolkene kunne EMCs to styringsprogrammer selv om det benyttes to forskjellige kopieringssystemer.