Enklere Skype for bedrifter

Med Skype Groups kan flere bruke samme betalkonto.

Skype lanserer tjenesten Skype Groups. Med den nye tjenesten kan en person dele Skypes betalte tjenester med flere andre innenfor samme bedrift. Fordelen med den nye tjenesten er at en person i bedriften kan håndtere samtlige betalte tjenester, og at bedriften dermed kan redusere sine kostnader, skriver selskapet i en pressemelding.

Administratoren oppretter en konto for betalte tjenester, for eksempel samtaler til andre fasttelefoner og mobiloperatører, talepostkasse og personlig ringesignal. Administratoren kan dermed invitere kollegaer til å delta i gruppen.

Når brukerne har godtatt invitasjonen, behøver de ikke bekymre seg for betaling eller hvordan man får tilgang til Skypes tilleggstjenester, dette har administratoren ansvaret for. Med en person som ansvarlig for administrasjon og håndtering av samtalekostnader, reduseres administrasjonstiden slik at de andre medarbeiderne kan fokusere på det som er viktig for dem. Tjenesten fungerer på tilsvarende måte for eksempel for en community eller en familie, som på denne måten kan dele Skypes betalte tjenester.

Jobbkontakter i utlandet

En undersøkelse som er gjort blant 2000 brukere av betaversjonen av Skype Groups viser at 63 prosent bruker Skype for å opprettholde jobbkontakter i utlandet, 52 prosent til kontakter med regionale kontor og 46 prosent til telefonkonferanser.
 
Blant de som svarte arbeidet 25 prosent innenfor programvaresektoren, 11 prosent innen administrasjon og støttefunksjoner og 8 prosent innenfor maskinvare og utstyr.