Norske Fronter skal lære opp London

Norske Fronter skal lære opp London

Norske Fronter skal levere e-læringsplattform til alle skolene i London. Kontrakten har en samlet verdi på opp mot 250 millioner kroner.

I knivskarp konkurranse med et knippe større britiske konkurrenter og et amerikansk selskap trakk lille norske Fronter det lengste strået. Selskapet som ble grunnlagt i Tromsø i 1998, blir leverandør av e-læringsplattform til "London Grid of Learning".

Det betyr at den norske programvaren skal inn i alle London-skolene. Fronter kan dermed tas i bruk av om lag million elever ved 2854 skoler i den britiske hovedstaden. Avtalen er inngått for tre år.

- Avtalen har en minsteverdi på rundt 10 millioner pund og en øvre verdi på rundt 20 millioner. I tillegg vil Fronter til å få mulighet til å forlenge i to år til, før det kommer en ny anbudskonkurranse, sier Brian Durrant fra London Grid for Learning.

Sammen med Fronter-direktør Roger Larsen presenterte han avtalen på den britiske ambassadens residens tirsdag ettermiddag. Han presiserer at Fronter fikk kontrakten på leveringsevne og kvalitet.

- De var slett ikke det billigste alternativet, sier Durrant.

Milepæl

Roger Larsen forteller at kontrakten med London-skolene er en klar milepæl for selskapet. Han er likevel nøktern i forhold til videre ambisjoner.

- Dette er selvfølgelig stort. Men vi har lært gjennom ni år ikke å ekspandere for fort. Vi har dessuten klart oss nesten helt uten ekstern finansiering. Nå skal vi satse videre i de landene vi allerede er godt tilstede. Storbritannia er selvfølgelig svært viktig for oss. I tillegg vil det bli fornyelser av eksisterende avtaler i Norden, sier Larsen til Computerworld.no.

Bare denne avtalen alene vil mer enn doble selskapets omsetning, som var 44 millioner kroner i 2006. Og det står flere større byer for tur, både i Storbritannia og andre land der Fronter er inne, som Spania, Tyskland og Nederland.

- Hvordan sikrer dere at det finnes nok kompetanse til å gjennomføre så store kontrakter?

- Dette er tredelt. Teknologien har vi godt grep på fra Norge. Pedagogikken bygges opp gjennom et stort referansenettverk. Vi er oppe på dette i fem ulike land. Driftingen er lokal. Her i Norge har er vi svært fornøyd med Universitetet i Oslo, som har sikret 99,96 prosent oppetid, sier Larsen.

I London er det det britiske datterselskapet, Fronter Ltd., som håndterer driftsavtaler med partnere.

Politisk prosess

London-avtalen kommer som ledd i en politisk prosess initiert av Tony Blair for flere år tilbake. Målet er at alle skoleelever i Storbritannia skal knyttes sammen i et stort bredbåndsnett innen 2010.

- Alle London-skolene er nå knyttet sammen i et fiberoptisk nett. Å få på plass denne læringsplattformen betyr også økte læringsmuligheter og bedre levekår for Londons mangeslungne og ytterst flerkulturelle befolkning, sier Brian Durrant.

Ifølge Roger Larsen er det ikke så mange andre selskaper som kan tilby det samme. Noen større enkeltkontrakt enn London er det nesten ikke mulig å få, og det blir defor en uhyre viktig referanse for selskapet.

- Det er kanskje en håndfull i verden som kan levere den samme teknologien. Men i denne skalaen er det ytterst få som kan konkurrere med oss, sier Larsen.