12 it-ferdigheter som garanterer deg jobb

12 it-ferdigheter som garanterer deg jobb

Kan du dette, er du gull verdt på arbeidsmarkedet.

I flere år har det vært mangel på arbeidskraft i it-bransjen. Det har igjen blitt vanlig for studenter å få solide jobbtilbud før endt utdannelse.

Men det er svært mange ulike ferdighetsområder innen it-industrien. Vi har hentet inspirasjon fra en liste utviklet av våre kolleger i amerikanske Computerworld, og fått de to konsulentselskapene Accenture og Steria til å kommentere punktene.

Selv om alle disse ferdighetene generelt er viktige, er det enkelte som passer bedre i Norge enn i USA og omvendt. I tillegg mangler vesentlige punkter, hevder Hallvard Natvik, direktør for Accentures kontor i Bergen, og Anders Lindgren, markedsdirektør i Steria.

Punktene er i tilfeldig rekkefølge:

1. Gjøre datamaskiner smartere/optimalisering

Det er i dag viktig med kunnskap om hvordan datamaskiner skal kunne håndtere en enorm informasjonsmengde. Mennesker som har kunnskap om algoritmedesign og vet hvordan man skal forbedre en datamaskins ytelse er særdeles ettertraktet. Det handler om å lære opp datamaskinen om hvordan den skal oppføre seg blant annet ved hjelp av statistisk modellering.

- Vi har et eget fagmiljø for tuning og mennesker/maskin, og har noen av Norges og verdens fremste eksperter på området. Det tar lang tid å bygge opp et slik fagmiljø, men jobben som utføres av disse ekspertene gir gode besparelser for våre kunder, kommenterer Natvik i Accenture.

Lindgren i Steria sier at selskapet ser lite til dette området i det norske markedet.

2. Mobile applikasjoner

Behovet for applikasjoner på mobiltelefon og andre trådløse enheter er på topp. Samtidig er racet for å levere innhold til mobiltelefoner for lengst i gang. Det trengs derfor folk som kan dytte applikasjoner ut på mobile enheter.

- Dette er en viktig trend, og jeg tror vi vil se økt etterspørsel her, sier Natvik.

Steria har på sin side plukket ut dette som ett av sine viktigste punkter.

- Absolutt. Vi ser stor etterspørsel etter bistand innen dette området, forteller Lindgren.

3. Trådløse nett

Standarder som Wi-Fi, WiMax og Bluetooth åpner for en rekke nye trådløse tjenester. Sikkerhet er et nøkkelord. Derfor er det et økende behov for mennesker med den slags kompetanse. Men det holder som regel ikke å bare med en enkel sertifisering. Du bør være en nettverksadministrator med spesialkompetanse innen trådløs teknologi, slik at du har full kontroll på hvilken rolle det trådløse spiller i nettverket.

- Igjen en viktig trend, og vi ser spesielt økt behov for sikkerhetskompetanse, mener Accenture.

Lindgren føler ikke at det er særlig behov for konsulentbistand innen trådløse nett.

- Løsninger innen dette området er blitt tilnærmet hyllevare, kommenterer han.

Del 2: Grensesnitt, prosjektledelse og nettverkskunnskap

Del 3: Spesialisert nettverkskunnskap, åpen kildekode og BI

Del 4: Sikkerhet, hjemmeteknologi og programmering

Les om:

Enterprise