24Sevenoffice taper penger

24Sevenoffice taper penger

24Sevenoffice tapte penger i tredje kvartal. Samtidig kvitter selskapet seg med privatkundene til datterselskapet Phonzo.

24Sevenoffice har lagt frem regnskapet for tredje kvartal 2010, hvor det fremgår at selskapet omsatte for 26,98 millioner kroner i perioden. Dette utgjør en økning på 54 prosent fra tilsvarende periode ett år tidligere.

EBITDA-resultatet viser et overskudd på 434 000 kroner, mot fjorårets 1,53 millioner kroner på samme tid.

Det ordinære driftsresultatet viser et underskudd på en drøy million kroner, mot et overskudd på 254 000 kroner året før.

Periodens bunnlinje ble dermed et underskudd på1,9 millioner kroner. Det kan sammenlignes med fjorårets overskudd på 63 000 kroner i samme periode.

Selger privatkunder

24Seven Technology Group ASA inngikk tidligere i år en intensjonsavtale om salg av privatkundene i datterselskapet Phonzo AS til Norcall AS for 12 millioner kroner.

I avtalen forplikter Norcall AS seg samtidig til å benytte 24Seven Technology Groups teknologiske IP-telefoniplattform i minimum 5 år. 24Seven Technology Group vil med dette beholde all omsetning fra privatkundene i Phonzo etter salget gjennom en wholesale avtale på Oyatel sin IP-telefoniplattform.

24Seven Technology Group beholder all teknologi og bedriftskundene i Phonzo.

Rendyrket strategi

Salget av privatkundene i Phonzo er et ledd i 24Seven Technology Groups strategi for å rendyrke og fokusere på sin satsning på teknologi og innovasjon av sine kjerneprodukter 24Sevenoffice og Oyatel mot bedriftsmarkedet. Salget vil også være med på å finansiere introduksjonen av selskapets internasjonaliseringsstrategi.

Les om:

Enterprise