79 prosent vekst på .Net og Sharepoint

79 prosent vekst på .Net og Sharepoint

PROFIL: Etter et supert år i 2009 skal konsulentselskapet Amende gå fra 15 til 25 ansatte.

I løpet av 2009 hadde Amende en omsetning på over 26 millioner kroner. Det er en økning på 79 prosent fra året før.

Amende leverer systemutvikling og systemintegrasjon innenfor en Microsoftplattform. I tillegg har de også Sharepointkompetanse og utvikler flere såkalte selvbetjeningsportaler. Konsulentselskapet deltar også i prosjekter som utvikler systemer for Microsofts .Net-rammeverk.

Konsulentselskapet sikter seg inn mot sektorer som bank og forsikring, idrett og kraftselskaper. I 2010 satser selskapet videre og vil blant annet ansette 10 nye konsulenter i løpet av året. Det forteller administrerende direktør Bjørn Eilertsen.

- Vi har et sikkert kundegrunnlag som gjør at jeg føler meg trygg på at vi kan vokse, sier han.

Amendes stab kunne ha vokst kjappere enn den har gjort, men usikkerheten i finanskriseåret 2009 spilte inn.

- Jeg kunne ansatt flere, men jeg ønsker å skape trygge og langsiktige arbeidsplasser. Vi ser jo at det er mange bedrifter som er nødt til å si opp konsulenter, sier Eilertsen.

Inn i offentlig sektor

Det gode resultatet i fjor forklarer Eilertsen med at de satser på å ha gode konsulenter, langsiktige forhold til kundene og på å finne nisjen de kan levere innenfor.

- Vi er et lite selskap, og vi fokuserer på vår kjernevirksomhet. Det betyr at vi setter ut de tjenestene vi ikke kan, sier han.

Amende er et teknisk selskap hvor gründerne også er utviklere. Hva de orienterer virksomheten inn mot påvirkes både av hva de har av konsulenter og hvilke forespørseler de får fra kundene.

- Om det er .Net eller Java spiller ingen rolle. Vi satser på det kunden vil ha. Og det kan være at vi beveger oss sidelengs og begynner å tilby ting på en Java-plattform.

På tampen av 2009 fikk selskapet også den første rammeavtalen innenfor offentlig sektor.

- Avtalen med Veterinærinstituttet innebærer både systemutvikling og rådgivningstjenester. Det er en avtale jeg er stolt av. For det kan være vanskelig å bli tatt seriøst som liten aktør i offentlige anbudsrunder.

Ansatteid selskap

I dag har Amende 16 ansatte og i løpet av første kvartal skal de ansette seks konsulenter til. Før året er omme skal de ha kommet opp i 25 ansatte.

- Det er mange som ansetter .Net-utviklere. Det er da du må finne ut hva du må tilby, og hva de gode hodene er ute etter. Det er gjerne en interessant kunde, sier han.

I tillegg til eierskap setter også Amende av ressurser til vedlikehold av konsulentenes kompetanse. I fjor hadde de tre ansatte på Microsofts Professional Developers Conference, PDC i LA og to på Sharepoint-samlingen i Las Vegas.

- Vi har en lønnsmodell som er veldig attraktive for våre konsulenter. Alle som er ansatte er medeiere – de får en aksjepost de forvalter. Det skaper en tilhørighet som jeg tror er sterkere enn andre steder. Og jo mer erfaren du er som konsulent, jo mer er du klar over din egen verdi, forteller Eilertsen.

Enterprise