Advarer mot skjulte erp-kostnader

Advarer mot skjulte erp-kostnader

Å gjøre endringer i forretningssystemer er svindyrt, bekrefter IDC.

Implementasjonskostnaden forbundet med et forretningssystem (erp – Enterprice Resource Planning) er en ting, like viktig er hvor enkelt det er å endre systemet når det er satt i drift. Dette er blant konklusjonene i en undersøkelse foretatt av analyseselskapet IDC, på oppdrag fra Agresso.

Fusjoner, oppkjøp, nye regulatoriske krav, restruktureringer og endring av forretningsprosesser gjør at forretningssystemene må kunne endres raskt og uten for stor kostnad. Dette mener IDC mange bedrifter og organisasjoner glemmer å legge inn som et kriterium når de går til anskaffelse av nye erp-systemer.

Blant de 214 ledere og it-ansvarlige som er intervjuet i undersøkelsen oppgir 20,9 prosent at de har opplevd svekket aksjeverdi som følge av endringer som har blitt gjort på systemsiden. Videre oppgir 14 prosent at de har opplevd tapte inntekter på grunn av forsinkelser og 16 prosent har opplevd svekket kundetilfredshet.

Med bakgrunn i dette mener IDC at endringsvennlighet bør være det viktigste kjøpskriteriet ved innkjøp av forretningssystemer.

Store tap

IDC deler konsekvenser av systemendringer inn i ni forskjellige kategorier.

  1. Redusert operasjonell effektivitet som følge av forsinkede, utilstrekkelige eller feilaktige beslutninger
  2. Redusert effektivitet i beslutningsprosesser som følge av forsinket, utilstrekkelig eller feilaktig informasjonsgrunnlag
  3. Forsinkelser i planer for kostnadsreduksjoner
  4. Svekket kundetilfredshet
  5. Forsinket produktlansering og -distribusjon
  6. Tapte markedsandeler
  7. Straffegebyr for kontrakter som ikke innfris til avtalt tid
  8. Oppkjøp som blir forsinket eller kansellert
  9. Svekket aksjeverdi

Alt dette innebærer store kostnader. I IDCs undersøkelse oppgir 34 prosent at de har brukt opp mot en million dollar på endringer i eksisterende systemer. 21 prosent har brukt mellom en og 2,5 millioner dollar på det samme.

Til tross for disse investeringene rapporter godt over 50 prosent av respondentene i IDC undersøkelse om direkte forretningstap på mer enn 12 millioner dollar, på grunn av nødvendige endringer.

IDCs enkle råd til innkjøpere av forretningsystemer er derfor å velge en løsning som støtter raske beslutninger og som minimerer sjansene for driftsforsinkelser. I tillegg må det tas stor hensyn til sammenhengen mellom hvor raskt investeringene betaler seg tilbake (ROI) og hvilke konsekvenser man kan regne med i forbindelse med endringer/forsinkelser i forretningsdriften.

Les om:

Enterprise