Advarte Telenor om etiske problemer

Advarte Telenor om etiske problemer

Men Telenor har i svært liten grad lyttet til rådene.

Initiativ for etisk handel, hvor Telenor er medlem, har gjentatte ganger advart telegiganten og bedt Telenor forbedre sine etiske retningslinjer overfor leverandører, skriver Aftenposten.

Nå har en dansk dokumentar avslørt svært kritikkverdige arbeidsprosesser hos underleverandører til Telenor i Bangladesh, med blant annet barnearbeid og dødsfall på grunn av elendig sikkerhet.

- Vi har flere ganger siden 2006 påpekt overfor Telenor at de ikke har fulgt opp arbeidet med etiske retningslinjer internt og hos leverandørene, sier Kristin Holter, daglig leder i Initiativ for etisk handel (IEH) til avisa.

Møtte ikke ledelsen

IEH er et kompetansesenter for etiske normer. Telenor har vært medlem siden 2005. Hos IEH er man imildertid ikke spesielt imponert over medlemmets innsats.

- Vi opplever at Telenor har vært lite systematiske. Vi har sett enkelte forbedringer, men et selskap av Telenors størrelse burde absolutt ha gjort langt mer, sier Holter.

Holter og kollegene har flere ganger hatt møter og telefonisk kontakt med folk i Telenor, men har aldri snakket med noen på toppnivå i Telenor.

Les om:

Enterprise