Aim velger Software Innovation

Aim velger Software Innovation

Statsforetaket anskaffer Business 360 som sin nye løsning for dokumenthåndtering.

Det norske statsforetaket Aerospace Industrial Mainenance Norway SF (Aim Norway), som eies av forsvarsdepartementet, har gått til anskaffelse av løsningen Business 360 fra Software Innovation.

Målet er å stramme grepet om dokumenthåndtering og sikre kvalitetskontroll og sporbarhet i selskapets leveranser.

Software Innovations løsning ble valgt etter en omfattende anbudsrunde, og om alt går etter planen, vil omlag 150 av selskapets 470 ansatte ta i bruk Business 360 som sitt daglige verktøy for dokumenthåndtering før sommeren lander i Norge.

Ryddighet og integrering

Årsaken til valget er ønske om ryddighet i dokumenthåndteringen, enten det gjelder HR-dokumenter, kontrakter eller annen dokumentasjon og e-poster knyttet til vedlikehold og modifikasjonsoppdrag.

- Med Business 360 får vi en løsning som gir enda bedre oversikt over selskapets samlede dokumentasjon, med god versjonskontroll, sporbarhet og tilgangsstyring, sier Hans Petter Ruud, it-prosjektleder i Aim i en pressemelding.

Han forteller også at valget falt på Business 360 på grunn av brukervennlighet, integrasjon mot Outlook, og at det er nødvendig med minimalt av tilpassninger for å ta løsningen i bruk.

Bra for SI

Software Innovation er veldig godt fornøyd med å ha landet sin nye kunde i luftfartsindustrien.

- AIM Norway blir en spennende samarbeidspartner i årene som kommer, og vi er stolte over at Business 360 blir en nøkkelkomponent i deres videre arbeid med å styrke kvalitet og kontroll, sier Khoa Tran, salgssjef for Business 360 hos Software Innovation.

Aerospace Industrial Mainenance Norway SF (Aim Norway) er et norsk statsforetak som eies av Forsvarsdepartementet. Selskapet leverer vedlikeholds- og modifikasjonstjenester av fly og helikoptre til forsvaret og andre kunder.

Det innebærer høye krav til dokumentasjon, kvalitet og sporbarhet, både fra Forsvaret og gjennom kvalitets- og sikkerhetsstandarden AS9100 som de store produsentene og leverandørene i luftfartsindustrien må rette seg etter.

Enterprise