Amende sikret avtale med Uloba

Amende sikret avtale med Uloba

Amende har inngått en rammeavtale verdt opptil ti millioner norske kroner med Uloba.

Avtalen innebærer bistand i utviklings- og rådgivningsprosjekter.

Tjenestebredde

De første prosjektene Amende skal gjennomføre er en løsning for digitalisering av innlevering av timelister og arbeidsplaner for Ulobas assistentordning.

- Gjennom avtalen med Uloba får vi vist Amendes tjenestebredde samt at vi blir utfordret av et miljø som vil være helt i front innen universell utforming av løsninger, sier administrerende direktør i Amende Bjørn Eilertsen.

Amende skal også utvikle en ny portalløsning basert på Microsoft SharePoint teknologi. Begge løsningene må være tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Trygg på valget

Geir Faremo, ikt-leder i Uloba føler seg godt ivaretatt av Amende og mener de behersker smidige metoder.

- Uloba ønsker å være i front når det gjelder universelt utformede it-løsninger og dette er vi helt sikre på at Amendes dyktige fagfolk kan hjelpe oss med. Et annet viktig krav var bruk av smidige metoder, da jeg er overbevist om at det er den beste måten å få gode leveranser på, sier han i pressemeldingen.

Uloba er et landsdekkende andelslag som eies og drives av funksjonshemmede.

Enterprise