Andre siden av medaljen

Andre siden av medaljen

I min forrige spalte argumenterte jeg for at it-avdelingene vil endre seg radikalt i de neste fem år. De vil bli mye slankere. It-funksjonen vil bli delt i tre. Her kommer et annet syn på saken.

Konklusjonen fra den forrige spalte var: Tar vi utgangspunkt i en tredeling av den tradisjonelle it-funksjonen i prosesser, infrastruktur og prosjekter, blir konsekvensene dramatiske. Prosessene vil bevege seg i den retning der de hører hjemme, til forretningsavdelingene. Infrastrukturen og driften vil leverandører ta seg av. Prosjektene vil trekke på ressurser fra flere kanter, og passer naturlig et eller annet sted "i midten", i et prosjektkontor.

LES OGSÅ: Omlafting i it-avdelingene

Det avtegner seg en mye slankere it-avdeling med tre hovedoppgaver: Å koordinere innsatsen internt så synergigevinster kan høstes, utforme arkitekturen slik at løsningene henger godt sammen og styre de eksterne (og kanskje interne) leverandørene.

Hva er det som taler imot? Jeg ser ett hovedargument – at synergien uteblir. It-funksjonens hovedoppgave er å skape verdi gjennom innovativ teknologibruk og effektive prosesser. Forretningsstrategien skal oversettes til en it-strategi. Eller kanskje at it-mulighetene vil gi opphav til nye forretningsstrategier. Prioriteringer skal avklares.

Det er klart at vi må starte her. Men deretter skal strategien gjennomføres, raskt og beluttsomt. Nye forretningsprosesser skal utformes, informasjonsunderlag skaffes og vedlikeholdes, nye applikasjoner konstrueres. Og resultatet skal driftes og forvaltes.

Ikke stykkevis og delt

Fordelen med at én person, én it-direktør skal være ansvarlig for det hele, veier tungt. Ansvaret skal ikke være stykkevis og delt, det hviler på skuldrene til én person. Mange toppsjefer vil fortsatt foretrekke denne modellen. Er det problemer med prosesser, applikasjoner, datakvalitet eller drift, er det denne ene de skal rope etter. Eventuelt korsfeste.

It-direktøren må selvfølgelig sørge for gode relasjoner til de forretningsdrivende enhetene. Det underliggende problemet her er at forretningsenhetene vil hevde at det er de, og de alene, som sørger for at penger kommer inn.

De vil også hevde at de vet best hva de har bruk for slik at de kan tjene enda mer. Som oftest mener de at bedre applikasjoner er dét som skal til. Får de bestemme, blir brorparten av it-budsjettet brukt på å fornye applikasjonsparken. Spesielt mye penger vil bli brukt på tiltrekkende kundekanaler og forbedret kundeinnsikt. Jo lenger unna vi er fra kundene, desto mindre interessant er det å bruke penger, tenker de.

Det betyr at huset blir mer påkostet enn fundamentet som ingen ser (men alle merker etter hvert). Gartners undersøkelser viser at vellykkede bedrifter bruker 60-70 prosent av it-budsjettet på den underliggende infrastrukturen i vid forstand. De som bruker vesentlig mindre, opplever før eller senere problemer med leveransekvaliteten.

Det kan arte seg som hyppige driftsstans og stadige feil. Dessuten kreves det uforholdsmessig mye manuell innsats i bakrommet (planlagt eller uplanlagt) for å fylle ut systemsvakhetene. Det vil si at it ikke er i nærheten av de potensielle automatiseringsgevinstene.

Må ha talsmenn

Investeringer i infrastruktur må ha sine talsmenn. I utgangspunktet har forretningsledelsen en sterkere posisjon enn it-lederen. De er nærmere toppen, snakker samme språk. Svekkes it-lederen ytterligere, er det fare på ferde. En sterk og samlende it-direktør er det som skal til hvis bedriften vil ha balanse i it-regnskapet.

Langs disse linjer går argumentene for at de tradisjonelle it-avdelingene kommer til å bestå nærmest uendret. Ved Gartner Symposium/ITxpo Emerging Trends i april 2007, ble temaet debattert. Før debatten startet mente 27 prosent av deltagerne at de tradisjonelle it-avdelingene stort sett vil være forsvunnet i løpet av fem år. 57 prosent var imot ideen, 16 prosent var usikre. Etter at debatten var over mente 37 prosent at it-avdelingenes dager var talte, 59 prosent mente at forandringene ikke vil bli så store. 4 prosent var fortsatt usikre.

Hva tror jeg? It-baserte prosesser er blodomløpet i moderne bedrifter. It-tilstanden er et speilbilde av bedriftens kultur, historie og styringsmodell. Velintegrerte og velfungerende it-løsninger vil bare eksistere i bedrifter der forretningsledelsen forstår verdien av integrasjon og høyt servicenivå, og er villig til å finansiere det. Jeg tror at bedrifter får de it-avdelinger de fortjener.

hidas@online.no

Les om:

Enterprise