Appene erobres av konsulent-giganter

Appene erobres av konsulent-giganter

Appene har åpnet markedet for små utviklere. Men blir en app en del av forretningsstrategien trenger man muskler, mener de store aktørene.

Plutselig var de der, små applikasjoner til smarte mobiltelefoner og nettbrett. Konseptet var ikke nytt da Apple lanserte sin Iphone, men ble allemannseie omtrent over natta. Antall apper viser en eksponentiell vekst og har åpnet utviklingsmarkedet for bakgårdsselskaper igjen, som da internett utløste dotcom-gullrushet.

- Apper har jo endret mye på relativt kort tid. Alle våre store kunder har mobile initiativer, sier Åsmund Mæhle i konsulentselskapet Bouvet.

Ifølge Mæhle har synet på mobile tjenester modnet raskt og mye det siste året.

- For ett år siden ønsket mange en app for å være "moderne" og for å "vise seg frem". Nå tenker man mer funksjonalitet i samspill med forretningssystemer, og både for bruk mot kunder og internt, forteller han.

Felles digital strategi

Og det er denne utviklingen som gjør at de store utviklingsselskapene i Norge har kommet på banen med app-utvikling. For selskaper som Bouvet, Evry (tidligere EDB Ergogroup), Capgemini og Bekk Consulting har mobile applikasjoner blitt en viktig del av jobben.

- Våre kunder begynner å bli opptatte av at de forskjellige kanalene spiller på lag. En app skal gi samme inntrykk og samme informasjon som websider eller analoge løsninger, sier Øyvind Litlere, avdelingsleder i Bouvet.

En slik samlet digital strategi betyr mer arbeid for programmeringsselskapene. Samtidig påvirker utviklingen av nye apper hvordan kundene vekter du ulike kanalene.

- Vi ser at den tradisjonelle hjemmesiden blir mindre viktig for våre kunder, sier Mæhle.

Samtidig betyr ikke flere kanaler nødvendigvis like mye ekstra arbeid, hvis man tenker smart.

- Det kommer helt an på implementasjonformen. Det tar ikke alltid mye mye ekstra arbeid å få enkle ting på forskjellige plattformer, sier Terje Tjervaag, mobil-utvikler i Bouvet.

Ikke så viktig

Også hos Capgemini er det fullt fokus på app-utvikling.

- Dette markedssegmentet har mer eller mindre eksplodert. Vi ser nå er at de fleste inkluderer app-utvikling som en naturlig del av sin digitale strategi, sier Israr Kahn, som er seniorkonsulent i selskapet.

Hans kollega Even Vinge bekrefter at app-ene har blitt en integrert del av arbeidet i de store konsulentselskapene.

- Det er sjeldent at vi kun jobber med ren app-utvikling. Det kombineres med et nytt saksbehandlingssystem eller med et internsystem. App er en del av utviklingen. Det begynner å bli like viktig som desktop-utvikling, sier Vinge.

Vinge og Kahn forteller også at kundene ikke har et forhold til selve teknologien. De vil være i et marked med ulike versjoner av app-en, og om det er Iphone eller Android er ikke så viktig.

- Kundene er veldig opptatte av at det fungerer på tvers av plattformer på en sømløs måte, sier Vinge.

Den reelle nytteverdien

En del av den raske utviklingen på app-markedet tvinges frem av at mange ansatte selv har skaffet seg smarte mobiler og nettbrett. Denne såkalte BYOD-trenden (Bring your own device) betyr at de fleste allerede har enhetene de trenger for å kunne bruke ulike apper. Det gjelder både ansatte og kunder.

- Før signaliserte en app et ønske om å være synlig og markedsføring av et merkenavn. Nå begynner kundene våre å se den reelle nytteverdien i app-utvikling, sier Vinge.

Men en av de største driverne i mobilutviklingen er sannsynligvis at lederne selv har tatt i bruk de nye digitale enhetene og ønsker nyttig innhold til dem.

- De ønsker å eksponere sin organisasjon og konkurrere på de nye plattformene, sier Kahn.

Også bedriftsinterne app-er begynner å ta av, mener de to utviklerne i Capgemini. For eksempel timeføring og rapportering, samt tilgjengeliggjøring av bedriftsinformasjon i for eksempel CRM-eller ERP-systemer.

- I veldig mange bedrifter er man konstant på vei fra et møte til et annet. Da kan man hente ut mye strategisk gevinst ved å ha informasjonen tilgjengelig, sier Vinge.

En gradvis opptrapping

- App-utvikling er svært viktig for Evry (tidligere EDB Ergogroup, red. anm.) og blir stadig viktigere. Behovet for apper er jevnt økende i markedet og vi leverer i større og større grad apper som en del av totalleveransene våre, sier kommunikasjonssjefen Torgeir Kristiansen i selskapet.

Evry leverer blant annet store leveranser til offentlig sektor og legger vekt på å gjøre disse tjenestene plattformuavhengige og tilgjengelig for mobil bruk.

- Vi øker antall ansatte som dedikert jobber med app-utvikling. Det siste året har vi doblet antall personer innenfor enkelte områder og vi ser for oss en videre gradvis opptrapping av denne type ressurser, sier Kristiansen.

Han peker på flere områder hvor app-markedet er under utvikling, for eksempel innen finans, saksbehandling og rådgiving.

- Vi er midt inne i forbrukerens tidsalder, hvor det stilles strenge krav fra brukerne til hvordan nettløsninger skal fungere og hvor de er tilgjengelige. Vi prøver å utvikle apper som gir begeistring med et spennende, enkelt og intuitivt brukergrensesnitt.

Nettbrett krever mye

Hans Petter Ulstein er mobilutvikler i Evry. Han mener det er slutt på at de store virksomhetene utvikler apper bare for å utvikle apper.

- Det modner seg. Det handler mye mer om integrasjon med de sentrale systemene. Vi lager ikke app for app sin skyld, som en gimmick, men som en del av forretningsstrategien i bedriften, sier han.

Det er ifølge Ulstein også grunnen til at de etablerte konsulentselskapene ikke har mye å frykte av små nye selskaper som har spesialisert seg på app-utvikling.

- Når vi gjør en integrasjon med ERP-systemene på nettbrett krever det mye. Det er der vi ligger som selskap, og har kompetanse på. Mindre selskaper konkurrerer ikke med oss på dette området. Mange av dem kan lage en app, men når det gjelder integrasjonen trenger man større miljøer.

En reell utfordring

Programmering av apper er gøy, mener administrerende direktør Olav Folkestad og hans kollega Jon Fageraas, som er ansvarlig for mobilsatsingen til Bekk Consulting. De fleste utviklere synes det er kult å jobbe med mobile løsninger. Men det har ikke gått av seg selv.

- Da vi for snart to år siden skulle realisere vår strategi for mobile løsninger, fant vi for eksempel ikke riktig kompetanse i Europa som kunne kurse våre utviklere. Vi fløy derfor inn et team fra USA for å oppdatere oss, forteller Folkestad.

Bekk har en rekke store private og offentlige virksomheter på kundelsiten, og bistår dem innen strategisk rådgivning, utvikling av it-systemer og design av digitale tjenester. Da blir utvikling av mobile løsninger fort en veldig sentral del av jobben.

- Vi lurte på hvor vi skulle være i forhold til denne utviklingen. Først var apper "en god idé", ofte med en litt gøyal inngangsvinkel og funksjonalitet. For oss var det viktig å bistå både it-sjefen og forretningsledelsen med råd om hvordan de skulle forholde seg til dette. Så skjedde ting veldig fort, sier Folkestad.

For it-sjefen er det viktig å handle før de mobile enhetene blir en kjempehodepine. Uansett vil mobile enheter endre it-avdelingens virksomhet. Dette gir en mulighet for Bekk og de andre konsulentselskaper til å være i forkant.

- Spørsmålet var hvor fort det skulle bli en reell utfordring for store virksomheter. Jeg trodde det skulle ta lengre tid før "alle" jobbet med mobilt også, sier Folkestad.

Fageraas bekrefter at utviklingen skjer i rasende fart, og at det går fra en fragmentert til en mye mer integrert strategi hos de fleste selskaper.

- Det er en enorm fordel å ha mye webkompetanse, men samtidig er det ikke bare teknologien det står på. Mye handler om kommunikasjon og det å finne gode mobile konsepter. Vi ser nå at man i større grad tar utgangspunkt i den mobile løsningen først. Denne "mobile first"-tankegangen er bra fordi den også påvirker måten man utarbeider nye web- og selvbetjeningsløsninger på. På mobile enheter har man mindre flater og det tvinger frem mer fokuse på hvordan man skal presentere innhold og tjenester, sier Fageraas.

Tok opp app-ballen

Ifølge Fageraas har nå ca. 100 av Bekks ansatte mobilkompetanse. Det er omtrent én av tre. De andre selskapene oppgir lignende tall. Å få tak i erfarne med app-kompetanse er ikke enkelt, men mange studenter har økt fokus på dette.

- Det er overraskende hvor mange som kommer fra universitetet og høyskoler som har vært bort i mobilutvikling. Mange har hatt studieoppgaver som går på temaet. Og mange synes det er fint å jobbe med mobil programmering.

Kombinasjonen av ny teknologi, den kreative biten om hvordan man kommuniserer gjennom ulike kanaler og kundenes nye mobilstrategier gjør mobilprosjekter attraktive for unge programmerere.

- Både bransjen og kundene er inne i en fase med rivende utvikling både på verktøy og enheter, noe som nødvendigvis må medføre en del eksperimentering og løsninger som har begrenset levetid, sier Folkestad.

Og Fageraas tilføyer.

- It-avdelingen har fort tatt opp ballen. It-sjefene ser at de trenger løsninger for alle mobile enheter, og ønsker å løse det smart. Vi ser at mobilutvikling er i en interessant fase. Vi jobber for eksempel både med å lage forretningskritiske løsninger som for eksempel. mobilbanken til SpareBank1 og gøyale apper som Wordfeud for Windows Mobile 7. Hele mobilutviklingen er i det store og hele veldig bra for it-bransjen.

Enterprise