Atea-resultatet ned

Atea-resultatet ned

Svikt i maskinvaresalg pekes ut som synderen. Men omsetning og driftsinntekter er i vekst.

Atea har kommer med tall for andre kvartal.

Resultatet (EBITDA) endte på 140 millioner kroner, ned fra NOK 154 millioner året før. Maskinvare får ansvaret for nedgangen.

Kontantstrøm fra driften var imidlertid på 158 millioner kroner, opp bortimot 100 millioner kroner fra andre kvartal 2012.

Omsetning

I første halvdel av 2013 var resultatet på 281 millioner kroner, og kontantstrøm fra driften har økt med nesten 300 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før, skriver sleksapet i en pressemelding.

Det er oppgang i driftsinntektene. 5,501 milliard kroner tilsvarer en vekst på 3,0 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Programvareinntektene økte med 10,5 prosent, tjenesteinntektene økte med 10,1 prosent, og maskinvareinntektene sank med 3,4 prosent.

I første halvdel av 2013 var Ateas driftsinntekter på 10,587 milliarder, tilsvarende en vekst på 4,2 prosent.

- Ustabil Europa-økonomi

Konsernsjef Claus Hougesen påpeker at det fortsatt er ustabil økonomi i Europa.

- Jeg er svært fornøyd med å se et fortsatt sterkt resultat og tosifret vekst i programvare- og tjenestesegmentene dette kvartalet. Vanskelige forhold i maskinvaremarkedet har imidlertid påvirket EBITDA negativt i Q2 2013, sier han i en perssemelding.

Les om:

Enterprise