Avventende til Cloud Computing

Avventende til Cloud Computing

IT-SJEFEN: Terje Tomter i Gardermoen IKS er også avventende til friprog.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Som mange andre virksomheter må vi sette søkelyset på å effektivisere og levere mer innenfor reduserte kostnader. Det er viktig at dette ikke går på bekostning av den høye kvaliteten vi nå har klart å få til på drift og support av våre ikt-tjenester.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Vi har jobbet bevisst med standardisering. Dette har gjort oss kostnadseffektive og gitt meget stabil drift. Vi har også innført en løsning hvor kommunene nå kan bestille sine tjenester via et web-grensesnitt. Det gir bedre økonomistyring for alle parter.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Cloud Computing påvirker it-bransjen, ingen tvil om det. Likevel har vi vært avventende. Som leverandør til offentlig sektor stilles det store krav på sikkerhet, og vi må ha en hvis kontroll over de forretningskritiske dataene.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Også her har vi vært litt avventede, men jeg ser at vi må være åpne for å benytte dette i tiden fremover. Vi leverer i dag noen løsninger basert på fri programvare, blant annet pc-er til våre politikere hvor det benyttes fri programvare som støtteverktøy.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Å skape en organisasjon som kan gjennomføre en ikt-strategi, slik den er forankret opp mot virksomhetenes overordnede forretningsstrategi, er en forutsetning for å lykkes. Likedan å levere den kvalitet på drift og andre ikt-leveranser som forventes i forhold til de økonomiske rammene som er avtalt.

- Hvem rapporterer du til?

- Til styret i selskapet.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det skal Asle Fosberg i Ikt-Agder.

Hvem: Terje Tomter

Hvor: Gardermoen IKS

Antall ansatte: 40

Hva: Interkommunale it-tjenester

It-budsjett: Cirka 78 millioner kroner

Enterprise