Bedre samarbeid utenlands gir resultater

Bedre samarbeid utenlands gir resultater

Norske bedrifter som samarbeider med bedrifter i utlandet lykkes bedre med nyskapning.

Utenlandske samarbeidspartnere spiller en større rolle i norsk produktutvikling enn det norske partnere gjør.

Det går fram av en undersøkelse blant bedrifter som får støtte fra IFU-ordningen til Innovasjon Norge.

IFU-bedriftene får støtte i form av tilskudd til forsknings- og utviklingskontrakter. Målet er at de skal utvikle nye produkter, tjenester eller prosesser i et forpliktende samarbeid med en næringslivspartner i Norge eller i utlandet.

- Mange av IFU-bedriftene er teknologibedrifter som søker ut av Norge for å finne samarbeidspartnere med den rette teknologiske- og markedsmessige spisskompetansen. Gode internasjonale samarbeidsrelasjoner gir større markedsmuligheter og økt kompetanse om globale kundebehov, sier spesialrådgiver Astrid Langeland i Innovasjon Norge, i en pressemelding.

De norske bedriftene mener de utenlandske kundebedriftene har bedre innsikt i aktuelle markedsbehov og at de har en bedre markedsposisjon enn det norske samarbeidspartnere ofte har.

Les mer om forretningsstrategi i CIO.

Krevende

Å lykkes med nye produkter og tjenester er krevende. Mange norske bedrifter velger å samarbeide med andre bedrifter om forskning og utvikling.

- De aller fleste bedriftene i undersøkelsen lykkes med sine utviklingsprosjekter. Men det er markedskunnskapen de får gjennom samarbeidet med de krevende kundene som er avgjørende for om de også lykkes i markedet, sier Langeland.

Omtrent hver tredje bedrift som får IFU-støtte fra Innovasjon Norge har en utenlandsk samarbeidspartner med på prosjektet.

- Dette er ofte store og krevende partnere med god innsikt i globale markedsbehov. Det gir de norske bedriftene drahjelp, slik at de raskere når det internasjonale markedet, sier Langeland.

IFU-ordningen er en støtteordning under Nærings- og handelsdepartementet, administrert av Innovasjon Norge. I år skal Innovasjon Norge investere nesten en kvart milliard kroner i norske bedrifter gjennom forsknings- og utviklingskontrakter. Fra 1995 til 2005 er det investert til sammen 570 millioner kroner gjennom IFU-ordningen.

Les mer om Bransjen .

Enterprise