Blandet drops fra Evry

Blandet drops fra Evry

Tredje kvartal 2014 kan oppsummeres med organisk vekst på tre prosent, nedbemanning av 130 ansatte, positivt i Sverige, og tilbakegang i Norge. Stjernen i Evry er Bekk.

- Vi nærmer oss 13 milliarder i omsetning på årsbasis. Det var fjerde kvartalet på rad med vekst. Med hensyn til nye eiere pågår det diskusjoner, men på det nåværende tidspunktet er det er ingen ting å melde, sier Terje Mjøs, konsernsjef i Evry.

Omsetningen i tredje kvartal kom på 2,89 milliarder kroner mot 2,84 milliarder i samme kvartal 2013. Bruttofortjenesten (EBITDA) kom på 332 millioner kroner mot 303 i fjor. Det ga en fortjenestemargin på 7,4 prosent i år mens den var 6,9 prosent i fjor. Kontantstrømmen var 159 millioner kroner, en betydelig nedgang i forhold til 223 millioner i 2013.

Nedbemanning

På grunn av effektiviseringstiltak er det økt lønnsomhet, hvilket er helt nødvendig når nettbanken til DNB forlater Evry en gang til neste år. Foreløpig er omsetningen fra DNB stabil. Ordreinngangen var 2,2 milliarder kroner i andre kvartal, hvorav halvparten fra Norge.

Oljeturbulensen gjør at Evry må nedbemanne med 40 ansatte i Stavanger mens 20 må gå når HCL overtar DNBs nettbank. 70 årsverk nedbemannes i Sverige hvor konsulentvirksomheten i Syd-Sverige og på vestkysten av Sverige sliter i konkurranse med indiske aktører. På østkysten går det derimot bra.

- For å møte nedbemanningen avsetter vi 70 millioner kroner i fjerde kvartal. Konsekvensen er at resultatet blir 85 millioner bedre i 2015, forklarer Terje Mjøs.

Den danske virksomheten sliter. Evry kjøpte en virksomhet som jobbet dedikert med SAPs forretningssystemer i 2007. Siden 2009 har denne virksomheten hatt underskudd.

- Utviklingen av SAP i Danmark er veldig negativ. Vi vurderer styrt nedleggelse av Evry Danmark. SAP-virksomheten i Norge går derimot bra, sier Terje Mjøs.

God i kommune

I Norge er Evry en betydelig leverandør til mellomstore kunder og offentlig virksomhet. Med kompetanse i 21 byer fremstår Evry som en totalleverandør på it fra konsulentvirksomhet til drift.

Evry har en god posisjon innen kommune og helse og har hatt en styrkning innen detaljhandel, forsikring og olje og gass. Det er særlig konsulentselskapet Bekk som jobber med det offentlige. Dette datterselskapet gjør det bra.

Like fullt gikk omsetningen i Norge ned i tredje kvartal i forhold til samme periode i 2013. Det er Posten som bidrar med den største nedgangen. Applikasjonsforvaltning i Posten gikk til Capgemini.

Nedgangen i Norge skulle vært rundt tre prosent, men kompenseres av bedre marginer ved å benytte Global Sourcing, i India, Latvia og Ukraina. Faktureringsgraden gikk ned fra 63,4 prosent i 2013 til 61,3 prosent i tredje kvartal 2014. Timeprisen var to prosent høyere enn i 2013, mens lønnsøkningen har vært på fire prosent.

Bli enda bedre

Evry ser derfor for seg at de må bli tyngre på områder de allerede er gode. Eksempler på fagområder er forretningsinnsikt (BI), mobilitet og nettskybaserte tjenester. I den forbindelse er datasentersatsingen Future Proof vesentlig.

Det nye senteret bygges av Digiplex på vegne av Evry på Fet. Det skulle vært ferdig i august, men er blitt utsatt til desember. Evry vil deretter bygge opp sin fremtidige maskinutrustning for å betjene norske kunder. Det er foreløpig ikke hastverk siden DNB har valgt indiske HCL for håndtering av nettbanken.

Petrobank

Evrys virksomhet i Stavanger har vært drevet relativt selvstendig. For å tilfredsstille kunder har Evry valgt å legge et datasenter til Rennesøy Der bygger Evry opp neste generasjon av Petrobank, den felles seismiske databanken for alle oljeselskapene på norsk Sokkel. Det er tett samarbeid med IBMs toppsenter på olje og ny lagringsteknologi for store datamengder som sikres i fjellhallene til Green Mountain på Rennesøy.

- Det er for å være nær våre kunder at vi har anskaffet hundre kvadratmeter. Særlig viktig er latens, påpeker Terje Mjøs.

Latens er forsinkelsen som alle opplever når tv-sendinger går via satellitt. Da er ventetiden flere sekunder. I it er det ikke mulig.

Større optimisme

I Sverige er større optimisme med unntak av deler av konsulentvirksomheten. Helse er et område Evry er gode på. Elektroniske henvendelser benyttes i Sverige. Håpet er at Norge også vil se på dette systemet.

Veksten i Sverige var på fem prosent. Det skyldes drift for store og mellomstore kunder og helse. Faktureringsgraden i Sverige er 69,7 prosent. Den norske virksomheten har derfor noe å strebe etter.

Innen bank og finans gjør Evry en helhjertet innsats. Et helt nytt kjernebanksystem bygget etter standardisering av BIAN har blitt valgt av Sparebank1 og Sparebank Vest. Håpet er at andre banker også vil. Men Evry har ingen tiltro til at DNB vil erstatte sitt kjernebanksystem med et nytt basert på Java og Oracle.

Minibanker og korttjenester er derimot stjerner innen bankvirksomheten med betydelige leveranser i Norden og Storbritannia. Svindelavsløring er en betydelig virksomhet. Fem millioner personers korttransaksjoner overvåkes, totalt flere milliarder transaksjoner over hele verden.

Les om:

Enterprise