Bli en bedre prosjektleder

Bli en bedre prosjektleder

De største utdanningsstedene for prosjektledelse opplever en sterk pågang av studenter. Her er rådene fra lærerne.

I Norge utdannes omlag 5000 prosjektledere hvert år. Fagområdet er det mest populære av 30 ulike Master of Management-programmer på Handelshøyskolen BI, som sammen med Metier Project Management Academy og NTNU er de største lærestedene for prosjektledelse.

Alle har de siste årene opplevd sterk pågang av studenter. Utdanning betales vanligvis av arbeidsgiveren. Næringslivet ser behovet for kompetansen. Ansatte opplever at de som prosjektledere øker sin egen markedsverdi på arbeidsmarkedet.

- Det viktigste er en høy modenhet for å jobbe i prosjekt i hele virksomheten, og at man ikke bare fokuserer på prosjektlederrollen. Hvorfor er det så mange overskridelse i prosjekter? Fordi det prosjektledelse er et fag hvor man trenger en kompetanseutvikling som er tilpasset virksomheten, sier Halvard Kilde, administrerende direktør i Metier Project Management Academy.

LES OGSÅ: Milliarder å spare på gode prosjekter

Prosjektledelse handler om mer enn planlegging. I teorien er det mulig å planlegge det perfekte prosjektet, og gjennomføre det uten justeringer. Slik er det sjelden i praksis. Spesielt innen it-prosjekter, hvor man ofte må forholde seg til brukere og ulike interesser.

- Vi har sett mange eksempler på at it-prosjekter går skeis, som en følge av at man ikke har tatt innover seg betydningen av en tett dialog med brukermiljøene, sier Erling S. Andersen ved Handelshøyskolen BI.

En prosjektleder må være flink med mennesker og ha evnen til å lage et helhetlig kompromiss utfra ulike behov. Dessuten må man være en god organisator og diplomat.

- Det er ikke alltid den som er flinkeste faglig som bør være prosjektleder. Tvert imot. Prosjektlederen må ha kompetanse nok til å forstå tematikken, og se hva som er viktig i et helhetlig perspektiv, sier Elisabeth V. Wallen, daglig leder i Intersoft Management Systems.

LES OGSÅ: 12 it-ferdigheter som garanterer deg jobb

Prosjektledelse er på ingen måte et nytt fagområde. Det som er nytt er at mange organisasjoner i mange ulike bransjer nå har en strategi om å jobbe mer i prosjekt.

- Den største endringen vi har sett er at klientellet er mer sammensatt. Før var det primært ingeniører og teknikere som så behovet. Nå et det folk fra alle bransjer som ønsker å jobbe mer i prosjekt, sier Erling S. Andersen ved Handelshøyskolen BI.

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-karriere.

Les om:

Enterprise