Blom bytter toppsjef

Blom bytter toppsjef

Kartselskapet Blom setter punktum for et knallår med å skifte administerende direktør.

Blom leverer et meget sterkt resultat for fjerde kvartal. Selskapet rapporterer driftsinntekter på 1,1 milliarder med et overskudd før skatt på 412 millioner kroner.

Blom utfisjonerte sin offshore-baserte virksomhet Scan Subsea i juni, og kvittet seg med sin eierandel på 36,7 prosent da selskapet ble solgt for 1,4 milliarder kroner i oktober.

Korrigert for denne gevinsten og offshorerelatert omsetning, viser Blom en omsetning for 2007 på 708 millioner kroner mot 548 millioner kroner foregående år og et EBITDA-resultat på 152 millioner kroner mot 125 millioner kroner i 2006.

- Resultatet er en følge av den målrettede satsning selskapet har gjort med oppbygging av unike databaser og utvikling av egne løsninger for navigasjon og andre lokasjonsbasert tjenester til bruk på internett og håndholdte mobil enheter. Markedet for navigasjonen og lokasjonsbaserte tjenester har hatt en sterk vekst de senere år, en vekst som forventes å fortsette, skriver selskapet i presentasjonen.

Jacobsen overtar

Samtidig melder selskapet at Håkon Jacobsen blir ny administrerende direktør i Blom med virkning fra 25. mars 2008. Fra samme dato vil Dirk Blaauw overta som arbeidende styreleder. Nåværende styreleder Per Kyllingstad vil fortsette som styremedlem i selskapet.

Blom har også fått nye kontrakter i Italia verdt 69 millioner kroner, og en avtale med det portugisiske navigasjons- og elektronikkselskapet Ndrive verdt 40-60 millioner kroner.

Blom

Tall i millioner kroner

Q4 2007

Q4 2006

Omsetning

556,7

288,8

Driftsresultat

403,3

23,5

Resultat før skatt

391,5

19,7

Les om:

Enterprise