Bouvet tjener på vekst

Bouvet tjener på vekst

Tross ansettelse av 87 nye personer de siste 12 månedene leverer Bouvet positivt resultat.

Bouvet rapporterer driftsinntekter på 101,9 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med 74,4 millioner kroner i andre kvartal 2006. Dette tilsvarer en vekst på 37 prosent. Driftsresultat (EBIT) økte til 9,8 millioner kroner fra 7,0 millioner kroner, en økning på 39,3 prosent.

- Vi er ganske godt fornøyd med dette. Vi har ansatt 87 nye personer det siste året, men vi trenger fremdeles mer kompetanse. Det er en utfordring å beholde bedriftskulturen og balanse i regnskapet med slik vekst, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet, til Computerworld.

De 87 ny ansatte kommer både fra rett fra utdannelse og andre selskaper.

- Noen kommer direkte fra skolen, noen har vi hentet fra andre konsulentselskaper. Det er også folk som jobber på it-avdelinger og kan tenke seg å gå over til konsulentbransjen. VI trenger fremdeles folk, men vi er ganske kritiske. Vi bruker mye tid og alle får tre samtaler før de blir ansatt, sier Hurum.

Bouvet hadde i første halvår 2007 driftsinntekter på 209,6 millioner kroner sammenlignet med 154,2 millioner kroner i første halvår i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 35,9 prosent. I andre kvartal var driftsinntektene 101,9 millioner kroner sammenlignet med 74,4 millioner i andre kvartal i fjor.

Dette tilsvarer en vekst på 37,0 prosent. Økningen i driftsinntekter er i tråd med selskapets forventninger, og er dels et resultat av at omsetningen fra selskapets eksisterende kunder har økt og dels tilvekst av nye kunder sammenlignet med tilsvarende perioder foregående år.

Kunderelasjoner

I løpet av første halvår 2007 hadde Bouvet driftskostnader på 187,3 millioner kroner, opp fra 137,0 millioner kroner i første halvår 2006.

I andre kvartal var driftskostnadene 92,2 millioner kroner, sammenlignet med 67,4 millioner i andre kvartal 2006. Økningen er spesielt knyttet til økt varekostnad i tillegg til økte lønnskostnader.

- Langvarige kunderelasjoner gjør at Bouvet opparbeider seg god kompetanse på kundens virksomhet. I andre kvartal har vi fått flere nye kunder som vi vil arbeide for å sikre langvarige relasjoner med, deriblant Lyse Energi, Petroleumstilsynet og Gaz de France, forteller Sverre Hurum.

Bouvet fikk også en ny kontrakt hos Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Selskapet skal blant annet ordne internett, intranett, teknisk kvalitetssikring og virksomhetsarkitektur.

- Dette er en rammeavtale som varer i flere år, så det er vanskelig å prise den. Vi må se hva vi får inn i NAV. Men WM-data har tidligere beregnet denne kontrakten til å ha en verdi på 30 millioner kroner. Vi har allerede sju stykker som jobber innenfor NAV, sier Hurum.

LES OGSÅ: Bouvet signerer avtale med NAV

Les om:

Enterprise