Bra vekst for Kantega

Bra vekst for Kantega

Tjener penger på portaler og digital signatur.

Kantegas omsetning i tredje kvartal havnet på 10,9 millioner kroner. I årets tre første kvartaler omsatte selskapet for 34,9 millioner kroner, som er en økning på 29 prosent i forhold til i fjor.

Driftsresultatet havnet på 1,9 millioner kroner i tredje kvartal. Hittil i år er driftsresultatet 6,2 millioner kroner, mot 1,1 millioner kroner for ett år siden.

Økningen er ifølge selskapet et resultat av nye oppdrag og nye kunder, særlig innen offentlig sektor og finanssektoren. Selskapet opplever økt etterspørsel etter kompetanse på tjenesteorientert arkitektur (SOA), integrasjon og sikkerhetsløsninger.

Store partnere

I tredje kvartal er det inngått avtale om å støtte ID-løsningene til Telia i Sverige, og de to ledende danske ID-løsningene. Dermed øker antallet potensielle brukere til over fem millioner innen utgangen av 2006.

I Norge har Kantegas sikkerhetsportal etablert seg som en ledende sikkerhetsportal for offentlig sektor i Norge. Det er inngått flere kundeavtaler i kommunal sektor, blant annen med Trondheim kommune, Norges tredje største kommune.

Kantega inngikk i tredje kvartal et strategisk samarbeid med Ergo Group. ErgoGroup vil tilby Kantegas sikkerhetsportal integrert med sine egne løsninger for offentlig sektor. Avtalen innebærer at Ergos kunder får tilgang til tjenester som autentisering og digital signatur.

Kantega har 55 ansatte.

Les om:

Enterprise