Bredbånd til bekymring

Bredbånd til bekymring

UKENS IT-SJEF: It-sjef i Akershus fylkeskommune, Per Magne Aadnøy, bruker mye tid og krefter på å gi alle husstander bredbånd.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Akkurat nå har det vært mye bredbånd. Selv om Akershus defineres som såkalt sentrale strøk, står det ikke særlig bra til med bredbåndsdekningen. Fylkeskommunen bygger nå ut et kraftig bredbåndsnett til egne virksomheter og vi har i tillegg brukt mye tid i sommer på søknad til Høykom om midler for å bedre den generelle bredbåndsdekningen. Vi har beregnet at det er så mye som 8000 husstander som ikke har bredbåndsdekning i fylket, basert på regjeringens definisjon av bredbånd.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi har en overvekt av Microsoft, men Akershus fylkeskommune har i lengre tid aktivt støttet og deltatt i arbeidet med open source-løsningen Open Office. Vi har en klar holdning om å satse på open source-alternativer til Microsoft, der disse er like gode.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Outsourcing er et helt greit alternativ som for vår del benyttes for viktige tjenester som sjelden må tilpasses og hvor vi ikke har intern kompetanse. Vi har intern drift på drøyt halvparten av tjenestene, mens øvrig er outsourcet.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Mye epost og uformelle samtaler. En del telefoner og formelle møter også.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Bredbånd!

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- Vi er opptatt av at it skal støtte utvikling, forbedring og effektivisering av fylkeskommunens tjenester både internt og eksternt.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Petter Kolstad, it-sjef i Oppland fylkeskommune.

Les om:

Enterprise