Brevkampanje for Open XML

Brevkampanje for Open XML

37 likelydende støtteerklæringer for Open XML utgjør størstedelen av beslutningsgrunnlaget til Standard Norge. – Viktige innspill som vil bli vektlagt, mener organisasjonen.

Standard Norge avholdt forrige uke sitt siste møte før organisasjonen avgir sin stemme om ISO-godkjennelse av dokumentformatet Open XML. Av et totalt 59 sider langt dokument, besto hele 37 sider av likelydende brev fra Microsoft-partnere og kunder. Microsoft Norge har utformet og distribuert brevene, men avviser at de har lagt press på kunder og partnere for å delta i brevkampanjen, skriver digi.no.

Prosjektleder Bjørnhild Sæterøy i Standard Norge bekrefter at brevkampanjen vil bli tillagt vekt når avgjørelsen skal fattes i morgen eller fredag.

- Vi legger vekt på alle som kommer med innspill. Antallet er ikke avgjørende, men når bortimot 40 seriøse bedrifter kontakter oss og anbefaler Open XML, er det klart at det er et viktig moment, sier Sæterøy til Computerworld.

Støtte fra samene

Deltakerne i kampanjen omfatter mindre kunder som Sametinget, Flekkefjord kommune og Sykehuset Asker og Bærum, men også tunge partnere som Mamut, Accenture, Ementor, Steria, SuperOffice og Umoe.

Sæterøy avviser at støtteerklæringer som er nøyaktig like i form og innhold er mindre verd enn innspill tuftet på mer selvstendig grunnlag.

- Jeg vet jo ikke hvor selvstendige de andre innspillene er heller. Alt som har kommet inn til oss via offisielle kanaler har blitt lagt vekt på. Mer vil jeg ikke si før møtet i morgen, avslutter Sæterøy.

Tidligere i dag kom det frem at Microsoft lovet svenske partnere ekstra ressurser for å stemme ja til at ISO skal godkjenne dokumentformatet Office Open XML. Mange meldte seg inn i den svenske standardiseringsorganisasjonen rett før Sverige skulle stemme, og lyktes i å vippe avstemningen i Microsofts favør.

LES SAKEN HER: Microsoft lovet motytelser for ja-stemmer

Les om:

Enterprise