Computas vil ha olje og gass

Computas vil ha olje og gass

Konsulentselskapet Computas er godt forplantet i offentlig sektor. Nå vil selskapet prøve seg på olje- og gassindustrien.

Computas har i sammarbeid med FMC Technologies Surface Wellhead utviklet mobilapper for overvåking av brønnhoder i onshore oljebrønner.

Overvåker oljebrønner på mobilen

Oljebrønnene FMC overvåker på vegne av sine kunder bruker trådløse sensorer for å måle ting som trykk og temperatur i tillegg til status på selve sensorene selv.

- En utfordring kan være å holde oversikt over situasjonen på borehodene, hele tiden, samtidig som en rekke faktorer skal overvåkes, deriblant trykk, temperatur og alarmer, sier Are Refsdal, sjefsingeniør i Computas.

Nå har FMC og Computas utviklet en mobilapp som skal gjøre det enkelt for ingeniørene å overvåke, oppdage og stanse uønskede situasjoner på borefeltene.

- Det er sanntids-monitorering av brønnhodet. De måler trykk, vibrasjon, status på sensor, batteri, og ikke minst oversikt over alarmer, utdyper Refsdal.

Applikasjonen viser også historikk over tidligere hendelser og målinger, slik at ingeniørene raskt skal kunne danne seg et bilde av situasjonen dersom det skulle oppstå en feil.

- Dersom en situasjon med et ødelagt borehode ikke håndteres raskt og godt, kan skadene fort eskalere. Mobil overvåkning av slike kritiske prosesser har svært stor verdi, da det nettopp korter ned beslutningsprosessene ved en eventuell krisesituasjon, sier Refsdal.

FMC er svært fornøyd med samarbeidet, og ikke minst det ferdige produktet.

- FMC kan yte bedre service til sine kunder med mer tilgjengelig informasjon via smarttelefoner og tablets fra fjerntliggende felt, sier Svein-Aage Opsal, Program Manager innen Data Infrastructure Enabling i FMC, og fortsetter:

- Kunden slipper å kjøre ut til felt som nå kan fjernovervåkes. Dette bidrar til bedre vedlikeholdsplanlegging og produksjonsoptimalisering.

Satser på olje og gass

Computas satser mye på utvikling av applikasjoner for mobile enheter, og ser etter muligheter for å utnytte potensialet i eksisterende it-løsninger ute i bedriftene, spesielt med tanke på olje- og gassindustrien.

- Vi ser at flere aktører innen dette området vil kunne nyte godt av økt mobilitet, da det forbedrer flyten av informasjon mellom de tradisjonelle kjernesystemene og de mobile enhetene, som fortrinnsvis anvendes av stadig flere brukere også innen tradisjonelle industrier som olje og gass, sier Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas.

Selskapet mener det er viktig å utnytte mobile muligheter, spesielt dersom man vil fremstå som moderne og fremtidsorientert.

- Med gode mobile løsninger blir det enklere å styre ressursene, deriblant medarbeidere på et landbasert oljeboringsfelt, sier Refsdal.

Det er viktig å ha god oversikt og gode rutiner i en bransje hvor marginer for feil er veldig små og kostnadene ved feil kan bli svært store.

- Derfor er det viktig å ha svært god kontroll på oljebrønnene og brønnhodene. På den måten forhindres uønskede situasjoner som eksempelvis ødelagte brønnhoder grunnet for høyt trykk eller temperatur, sier Eilertsen.

Utviklet med tanke på kryssplattform

Applikasjonen er også utviklet med tanke på kryssplattform, og deler kodebase på Android og Ios. Ett unntak er Windows Phone som har fått native app - et krav fra kunden.

For begge selskapene har det vært en viktig poeng at de mobile appliksjonene skal være tilgjengelig på alle aktuelle mobile enheter, og en kodebase utviklet med tanke på kryssplattform gjør arbeidet lettere.

Refsdal bemerker riktignok at det i denne sammenhengen gjerne kan være nødvendig med et kompromiss mellom portabel kodebase og hastighet, men at det likevel er gunstig for spesialiserte applikasjoner som overvåkingsverktøyet for FMCs brønnhoder.

Les om:

Enterprise