Conax dobler veksten

Conax dobler veksten

Telenor-datter Conax har økt sin omsetning til 333 millioner i løpet av 2007.

Etter årets tre første kvartaler har Conax en omsetningsvekst på 96 prosent. Selskapet er heleid av Telenor-selskap og leverer sikkerhetsløsninger til leverandører av digital-TV.

I årets tre først kvartaler har Conax økt sin omsetning til 333 millioner kroner mot 170 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette er en akkumulert økning på 163 millioner kroner og tilsvarer en vekst på 96 prosent. Akkumulert EBITDA (inntekter før fradrag, amortisering og skatt) er 139 millioner kroner mot 35 millioner kroner for samme periode i fjor.

– Denne eventyrlige veksten kommer som et resultat av en kraftig økning i etterspørsel av digitale tv-kort fra våre kunder og en ytterligere styrket posisjon i det globale markedet. Vi har nå kunder i over 70 land fordelt over hele verden. Jeg er meget stolt over hva vi leverer og den innsatsen våre ansatte gjør for å stadig erobre nye markeder, sier Ernst D. Thue, administrerende direktør i Conax, i en pressemelding.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Conax fått 35 nye kunder. Kundene er leverandører av digital-tv, og de utstyrer sine kunder med digitalt tv-kort og tekniske løsninger fra Conax. I årets første tre kvartaler har Conax levert hele 5,4 millioner digitale tv-kort globalt, som er en dobling fra samme periode ifjor.

Les om:

Enterprise