Creative ut av børsen i USA

Creative ut av børsen i USA

Creative Technology synes de adminstrative byrdene ved å være børsnotert i USA er blitt så store at de har besluttet å trekke seg ut.

Det har de siste årene har amerikanske myndigheter innført en rekke nye lovregler som skal gjøre det vanskeligere for børsnoterte selskaper å bedrive "kreativt regnskap". Men reglene om rapportering som er pålagt av USAs svar på kredittilsynet, U.S. Securities and Exhchange Commission (SEC), utgjør også en betydelig og kostbar administrativ byrde.

Creative, mest kjent for sine lydkort og mediespillere, mener dette nå har gått for langt.

"De administrative belastningene og kostnadene ved de stadig nye og mer brysomme amerikanske rapporteringspliktene, har blitt betydelige" skriver Creative i en uttalelse som ble offentliggjort torsdag.

Det er flere utenlandske selskaper som tenker det samme. Det er bare noen uker siden Telenor trakk seg fra Nasdaq-noteringen.

- Sarbanes-Oxley-reglene (SOX) stiller store krav til bruk av juridiske konsulenter og revisor. Tidligere har vi vurdert at fordelene har vært større enn ulempene, sa informasjonssjef Scott Engebrigtsen i Telenor til E24 22.mai.

Andre runde

Creative luftet liknende tanker allerede i 2003, men lot det bli den gangen. Planene virker mer bestemte denne gangen, og helt konkret skal Creative levere sin formelle forespørsel om å bli tatt av børsen 23. juli. Selskapet forbeholder seg retten til å utsette eller omgjøre beslutningen fram til dette.

Selv om Creative endelig trekker seg ut av Nasdaq-listen, må at selskapet på grunn av amerikanske regnskapsregler rapportere til SEC et år til etter dette. Selskapet vil fortsatt være notert på børsen i hjemlandet Singapore, Singapore Exchange.

Les om:

Enterprise