Dansk smell for Software Innovation

Dansk smell for Software Innovation

Omsetningen i Software Innovation øker med over 20 prosent, men det gjør også det negative resultatet, takket være et dansk kriseprosjekt.

Software Innovation omsatte 136,3 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 112,4 millioner i på samme tid i fjor, en vekst på 21,3 prosent.

Selskapet oppnådde, som i tredje kvartal, et positivt resultat fra operasjonell drift, men resultatet er belastet med en ekstraordinær avsetning på 18,1 millioner kroner, i all hovedsak knyttet til avslutningen av prosjektet for den danske Domstolsstyrelsen (DSS). Konsernets driftsresultat etter avskrivninger endte derfor på minus 14,9 millioner i fjerde kvartal 2007, sammenlignet med minus 12,4 millioner i 2006.

- Avtalen med DSS har vist seg gjennom å inneholde vesentlig større utfordringer enn tidligere antatt. I tillegg til å revidere planene for gjennomføring og sette av midler for å imøtekomme risiko for overskridelser, ønsket Software Innovation å reforhandle den opprinnelige avtalen. DSS var ikke villige til å imøtekomme ønsket om å reforhandle modellen for gjennomføring og partene valgte derfor å avslutte prosjektet den 21. desember 2007, skriver administrende direktør Frode Haugli i resultatpresentasjonen.

LES OGSÅ: Nauste fra CSC til Software Innovation

Siden avslutningen av tredje kvartal er konsernledelsen styrket med tre nye konserndirektører. Halvor Walla er ansatt som ny leder for SI Software, Kjell-Erik Tenold er ansatt som ny leder for SI Norge og Lennart Liljenberg-Hane som ny leder for SI Sverige.

- 2007 var et omstillingsår for Software Innovation. 2008 skal være et lønnsomt år. Dog forventes et svakt første kvartal grunnet kombinasjonen av avslutningen av DSS-prosjektet ved inngangen til kvartalet, endringer i ledelsen i flere av de operative enhetene samt avvikling av både vinterferie og påskeferie i kvartalet, heter det fra selskapet.

Software Innovation

Tall i millioner kroner

Q4 2007

Q4 2006

Omsetning

136,3

112,4

Driftsresultat

-14,9

-12,4

Resultat før skatt

-16,8

-13,7

Les om:

Enterprise