Dårlig start for EDB Ergogroup

Dårlig start for EDB Ergogroup

Et svakere it-marked gjør at EDB Ergogroup må kutte enda hardere.

EDB og Ergogroup ble formelt fusjonert 14. oktober, men den nye konsernstrukturen vil først være på plass 1. januar 2011.

Det fusjonerte selskapet kunne likevel servere felles regnskapstall for første gang i dag. Det var spesielt ikke lystig lesning.

Samlet omsetning i tredje kvartal ble 2,82 milliarder kroner mot 2,84 milliarder i fjor. Driftsresultatet (EBITA) endte på 166 millioner, mot 225 millioner i samme periode i fjor.

- I dag møter Norges to største it-selskaper markedet med ett felles ansikt. Fusjonen er endelig godkjent, og vi har startet arbeidet med å etablere en ny og slagkraftig nordisk organisasjon. Jeg ser med forventning frem mot mulighetene det fusjonerte EDB Ergogroup kan skape til beste for kunder, ansatte og aksjonærer. Vi skal sette norsk it-næring på verdenskartet, og vise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordisk næringsliv fra innsiden, sier konsernsjef Terje Mjøs.

Femårig strategi

Selskapet har etablert en strategi som skal utvikles gjennom tre faser:

Fase 1, 2011: Fokus på kunder, vellykket integrering av virksomhetene og realisering av synergier.

Fase 2, 2012-2013: Akselerert vekst innenfor prioriterte satsningsområder.

Fase 3, 2014-2015: Etablere posisjon som Nordens ledende it-selskap med tydelige posisjoner i alle de fire nordiske landene.

- Vi går nå inn i en viktig fase der 50 år med it-innovasjon skal bindes sammen for å skape den ledende it-bedriften i Norden. Jeg føler meg trygg på at vi gjennom større leveransekapasitet, økt lokal tilstedeværelse og sterkere konkurranseevne vil kunne møte våre kunder og markedet på aller beste måte, sier Mjøs.

Dyrere kuttprogram

For å realisere synergieffektene i fusjonen har selskapet satt av 325 millioner kroner i kostnader. Virkningene av programmet skal få full effekt fra 2011.

Men det er ikke alt.

”It-tjenestemarkedet i Norden viste betydelig nedgang i 2009 som følge av svakere etterspørsel og prispress. Kundene er fortsatt tilbakeholdne med nyinvesteringer og fortsatt prispress innen outsourcing gjør at it-tjenestemarkedet viser nedgang også i første halvår 2010. Det er imidlertid klare tegn til vekst i en rekke segmenter noe som gjør at fallet i etterspørsel har bremset opp”, heter det i resultatrapporten.

Det betyr at det må kuttes ytterligere.

- På bakgrunn av fortsatt usikker markedssituasjon har EDB Ergogroup iverksatt ytterligere kostnadstiltak. Styret har høyt fokus på at det løpende gjennomføres nødvendige tiltak som sikrer at selskapet opprettholder en tilfredsstillende lønnsomhet og konkurransekraft, heter det i meldingen.

Les om:

Enterprise