De nye heismontørene

De nye heismontørene

KOMMENTAR: It-fagfolk legger ned mye arbeid i utvikling. Det gjelder å ha styring, for jobben er avhengig av fortsatt utvikling. Åpen kildekode hjelper.

"IT Doesn´t Matter", skrev Nicholas G. Carr i Harvard Business Review i mai 2003. It er nødvendig, men gir ingen fortrinn. Vi er avhengig på tilsvarende måte som av strømtilførselen, mente han.

Alle har pc-er, databaser, kontorsystemer, lokalnett, regnskaps og lønnssystemer. De har bidratt til økt effektivisering og reduserte kostnader, men etter hvert som alle har disse verktøyene, blir fortrinnene borte.

Det hindrer like fullt ikke ny utvikling. Utnyttelse av muligheter og bedre service er avhengig av kreativitet, markeds- og teknologiutviklingen.

Vi må ikke tro at det vi har er tilstrekkelig. Da kan vi komme i den situasjon at vi gjør samme tabbe som direktøren i USAs patentkontor, som i 1899 uttalte at alt som kan finnes opp, er funnet opp.

It-fagfolkene vil ha nye utfordringer, men liker å ha kontroll over utviklingen.

Med verktøy som Case og standardiserte forretningssystemer mistet de en periode kontrollen i de store virksomhetene. Løsninger skulle genereres automatisk, men Case lovte mer enn det kunne holde.

Det var ikke enkelt å spesifisere forretningsbehov i et Case-verktøy som skulle utvikle applikasjoner i løpet av kort tid.

Det er de store og viktige institusjonene innen privat og offentlig virksomhet som trenger utviklere. De kan bare bruke standardiserte forretningssystemer for deler av sin virksomhet.

Derfor gjelder det å skaffe det beste og utvikle det meste, det som er spesifikt. Som en konsekvens har Capgemini spesialisert seg på vedlikehold og forbedringer av programvaren til kundenes løsninger.

Finansbransjen ser at gjenbruk og nyutvikling er en bra kombinasjon. Det krever tjenesteorientert arkitektur. Problemet er at programvareleverandørene har egne spesialiteter.

Derfor er det sterke krefter som ivrer for it-standarder for bank/finans. En slik er AMQP, en programvarekanal hvor moduler fra konkurrerende leverandører skal kunne jobbe sammen og utveksle data.

Utviklere trykker slike standarder til sitt bryst. Løsningene blir avhengig av deres kompetanse.

Private kan velge det de vil. Det offentlige må følge regelverk for anskaffelser. Slike regelverk er slitsomme å forholde seg til. Derfor søker mange etater over hele Europa å holde seg under grensen for offentlig anbudsinnbydelse.

En metode er salami-metoden. Det gjelder bare å utvikle en liten del av gangen. En del av løsningen som er så liten at eksempelvis testdrevet utvikling kan benyttes.

Siden er det enklere å sette ut resten på anbud, for da har allerede noen et fortrinn. Konsulentfirmaer gjør en bedre jobb når de har innsikt. Problemet er når noen bevisst underbyr for å lære seg hva som kreves i det offentlige.

Et alternativ er å benytte åpen kildekode. Gratis anskaffelse, men betaling for tjenester. Sun sverger til denne modellen. Mer og mer av deres programvaregrunnlag er kostnadsfritt. Da kan det offentlige utvikle omfattende løsninger for kostnadene går over driftsbudsjettet, ikke over anskaffelsesbudsjettet. Anbudsregler sier lite om driftskostnader.

Åpen kildekode krever gjengjeld. Det betyr at kunden må donere sin kode til det åpne miljøet slik at også andre kan dra nytte av et gratis utviklingsgrunnlag. Offentlig virksomhet kan være interessert i slike løsninger.

Det gir muligheten for å utvikle omfattende systemer som over tid vil være til nytte for mange. Særlig politisk nøytrale systemer som eksempelvis it-basert telefoni, vil kunne bli meget raffinert.

Bedre løsninger er avhengig av god utvikling. Siden mange virksomheter ikke kan ha spesialisert kompetanse må den kjøpes. Da er standardiseringen som foregår i det åpne miljøet positiv.

Om totalregningen blir lavere ved bruk av åpen kildekode enn ved anskaffelse fra de store programvareleverandørene, er usikkert. Deres løsninger er utviklet over mange år.

Forskjellen er at prisnivået er kjent, men tilleggene koster. Forbedringene blir man avhengig av, utviklerne også.

Les om:

Enterprise