Derfor bør du tenke nytt i 2011

Derfor bør du tenke nytt i 2011

KRONIKK: Grip muligheten til å ta rollen som innovasjonsansvarlig.

Julenissen nærmer seg årets travleste dag og nok et år er ved veis ende.

2011 banker snart på med en fersk ladning blanke ark. Mens enkelte lurer på hvor dagene ble av, er vi ”it-infiserte” forhåpentligvis ferdig med julens store og små forberedelser og i disse dager travelt opptatt med å legge grunnlaget for å hente ut store verdier for våre respektive virksomheter i året som kommer.

Intelligent bruk av it

Vi vet jo alle at mer intelligent bruk av it er i stand til å skape helt nye vilkår for vekst, endring og innovasjon. Hadde vi bare fått ferdig powerpoint-presentasjonen skulle vi gjerne marsjert rett opp til de som bestemmer og fortalt dem noen sannhetsord.

Her er noen innspill som definitivt vil sprite opp presentasjonen;

  • De ørten millionene vi har brukt på informasjonsteknologi over de siste 25 årene er dessverre ikke av en slik art at de har gjort oss klare til å møte morgendagens utfordringer. Sannheten er at mange av de valgene vi har gjort er basert på gårsdagens antagelser, og vi ser nå at de vil gjøre veien fremover dyrere, vanskeligere og mer kronglete.

Det betyr ikke at vi ikke bør skifte kurs nå. I realiteten MÅ vi gjøre et valg; Skal it fortsatt få være en begrensing i hvordan vi driver vår virksomhet eller skal it bli vår konkurransefordel?

Tenk nytt

Denne innledningen bør vekke tilhørerne.

  • Når vi så har lykkes med å fange deres oppmerksomhet kan vi likegodt påpeke at måten vi har valgt å organisere oss på de siste 200 årene ikke lenger fungerer spesielt godt. Nye nettverksbaserte verktøy og tjenester gjør oss i stand til å samarbeide smartere, kommunisere bedre og lære raskere, og de vi samarbeider med befinner seg i økende grad utenfor egen virksomhets grenser. Siden dagens organisasjonsmodeller og måter å arbeide kun i liten grad gjenspeiler denne nye virkeligheten (kanskje ikke så rart siden de i stor grad er hentet fra industrisamfunnet) MÅ vi tørre å tenke nytt også på dette området.
  • De som bestemmer formelig elsker ledere som tør være konkrete og hårete mål er populært. La oss derfor proklamere at i 2011 reduserer vi kostnadene med 25 % og øker gevinstuttaket med minst 25 %. Det er ikke egentlig når julekvelden nærmer seg og kulda,(samt promillen) setter inn at vi får de beste ideene. Det er først når begrensingene blir synlige og ressursene knappe de virkelige innovative og kreative ideéne gis gunstige levevilkår. Vi som jobber med it vet at en rekke store produktivitetsgevinster fortsatt ikke er hentet ut, og at nye og effektive kommunikasjonsverktøy vil kunne doble produktiviteten – derfor er 25% et forsiktig anslag. Et par år og vi har løst den gryende arbeidskraftmangelen og bidratt til at norske virksomheter fremstår som ledende i verden når det gjelder effektiv informasjonsutnyttelse.
  • Før vi skrur av presentasjonen er det på tide å fokusere på morgendagen, og med alles oppmerksomhet er tiden inne til å sette inn nådestøtet. Erklær høyt og tydelig at it-rollen heretter også innebærer Innovativ Kreativ Tenkning og grip muligheten til å ta rollen som innovasjonsansvarlig. Det handler om å selge ideen om en bedre morgendag – og hvem kan bedre gjør det enn vi som allerede ser morgendagen i øynene hver dag.

Bli en verdiskaper

En slik presentasjon vil nok gjøre deg relativt synlig, og vil nok måtte følges opp av noen tøffe valg, men jeg våger påstanden om at mange ledere vil oppleve gode løsninger som en kraftig motivasjonsfaktor . Hvis du lytter godt kan det til og med være at du hører de nevne informasjonsoverlegenhet som et argument når nye medarbeidere skulle rekrutteres.

Hvem vet, kanskje 2011 ble året hvor vi mistet noe av teknologifascinasjonen og i stedet leverte gevinster som sikret oss en plass på virksomhetens verdiskaper Wall of Fame. En slik vegg finnes jo etter hvert i enhver virksomhet, ikke sant?

Nordmenn er fra gammelt av vant til å takle utfordringer som geografisk avstand, teknologiske begrensninger, kulturforskjeller og samhandling på tvers av grenser. Dette er egenskaper som vil kunne hjelpe oss på veien mot hvert vårt digitale produktivitetsgjennombrudd. Slik kan vi sammen skape et kunnskapsbasert nettverkssamfunn der norske virksomheter ligger helt i tet når det gjelder å hente ut informasjonsgevinstene.

God jul og et verdiskapende 2011!

Enterprise