Dette er de viktigste skatteendringene

Dette er de viktigste skatteendringene

SKATTESPESIAL: Har du eget firma? Her er de ti viktigste skattenyhetene for bedrifter.

I denne artikkelen ser vi her på de viktigste skatteendringer i 2009 og 2010 for virksomheter.

Artikkelen er forfattet av Otto Risanger, en av landets ledende eksperter på privatøkonomi og jus for hjemmet.

PC World Norge gir også bort daTax Privatøkonomi til våre lesere:

Last ned gratis skatteprogram!

1. Med virkning fra inntektsåret 2009 slipper mange selvstendig næringsdrivende med en brutto omsetning i næring på 50 000 kroner eller mindre å levere utfylt næringsoppgave som vedlegg til selvangivelsen. De kan også slippe å levere Skjema for beregning av personinntekt. De skal likevel dokumentere transaksjoner mv og oppbevare dokumentasjon. Er man MVA-pliktig, gjelder ikke fritaket. Det er også en del andre begrensninger.

2. For næringseiendom som ikke leies ut vil følgende skje i 2010: For noen eiendommer økes ligningsverdien, tildels drastisk, ut fra et arealbasert system for formuesverdsetting. For andre eiendommer reduseres ligningsverdien. Disse endringene skal ikke øke total formuesskatt på næringseiendom. Men for den enkelte virksomhet med næringseiendom som ikke er utleid, kan det altså fra inntektsåret 2010 bli mer formuesskatt, eller mindre.

3. For virksomheter med næringseiendom som leies ut ble tilsvarende endringer gjennomført med virkning fra og med inntektsåret 2009.

4. Fradragsretten inntil 12 000 kroner for gaver til frivillige organisasjoner omfatter både gaver som gis av personlige skattytere og av virksomheter. En innehaver av et AS, NUF, deltaker i ANS/DA eller andelseier i et samvirkeforetak kan gi gaver med fradragsrett både gjennom sitt selskap og personlig, totalt 24 000 kroner. En innehaver av et enkeltpersonforetak derimot har ikke samme mulighet til å gi gaver både gjennom foretaket og personlig. Gis gaven fra enkeltpersonforetaket, som fører gaven til fradrag i sitt regnskap, er effekten i spart skatt mellom 39 og 51 prosent, mens effekten av gave fra person er 28 prosent.

5. Krisepakke-tiltak: Selskaper fikk under finanskrisen lov til å tilbakeføre underskudd mot tidligere overskudd. Dermed ble skatteverdien av underskuddene utbetalt til selskapene ved skatteoppgjørene høsten 2009 og 2010 i stedet for at underskuddene reduserte skatten på framtidige overskudd. Dette var for å bedre likviditeten i selskapene.

6. Fra og med 2009 er faste tekniske installasjoner i bygg skilt ut i en egen saldogruppe for separat avskrivning, med en avskrivningssats på 10 prosent. Formålet er å fjerne incentivene i tidligere regler til å velge gammel teknologi. Dermed skal det bli mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskiftning av faste tekniske installasjoner.

7. Skjermingsrenten - som reduserer personinntekten og dermed skatten - både for aksjonærer, deltakere og selvstendig næringsdrivende - er for 2009 redusert med to tredeler sammenlignet med året før. Det gir en viss skatteøkning for alle som driver egen virksomhet.

8. Firmabilskatten øker for de fleste med mellom 269 og 336 kroner. Grensen for 30 prosent fordelsbeskatning økes fra 257 100 kroner i 2009 til 261 600 kroner i 2010.

9. Kortere hotellopphold som en bedrift spanderer på ansatte er blitt skattefritt også på hverdager. To-tre dagers opphold på hotell har tidligere blitt godtatt som rimelig og dermed skattefritt velferdstiltak for ansatte så sant det har skjedd i helgen. Nå kan ansatte få to dager hotellopphold også midt i uka.

10. Ved hjelp av 'Skatteberegning' på www.skatteetaten.no kan du enkelt foreta en sjekk av hvordan du ligger an når det gjelder innbetaling av skatt, både for 2009 og 2010. I kalkulatoren på nettstedet kan du legge inn dine inntekter (både lønn, næring og kapital) og fradrag samt hvor mye skatt du har betalt (eller kommer til å betale), og du har fasiten på et øyeblikk.

Les om:

Enterprise