Difi avblåser Noark 5-prosjekt

Difi avblåser Noark 5-prosjekt

Joint Collaboration avslutter all satsing på Noark 5 i offentlig sektor.

Direktoratet for forvaltning av Ikt (Difi) sier opp en avtale med Joint Collaboration om implementering av saks- og arkivsystemet Noark 5 i EMCs Documentum, skriver Finansavisen.

Det er et år siden Difi inngikk en avtale med Joint og Documentum, til en verdi av tre millioner kroner. I høst skulle løsningen vært ferdig levert, men Difi står fortsatt uten elektronisk saks- og arkivsystem.

Skilles som venner

- Difi hadde ganske store ambisjoner i forhold til løsningen sin, og i prosessen vi var gjennom var det et grundig forprosjekt. Der viste seg at løsningen ble mer kompleks og krevende å få på plass enn Difi hadde antatt, så vi avsluttet prosjektet, sier administrerende direktør i Joint Collaboration, Steinar Svinø til Computerworld.

- Skilles dere som gode venner?

- Ja. Vi ble enige om at det ikke ville være hensiktsmessig å gå videre med prosjektet, og det var forholdsvis uproblematisk.

Eventuelle erstatningsbeløp vil ingen av partene ut med.

Dropper all Noark 5-satsing

Joint Collaboration dropper nå hele satsingen på Documentum-basert Noark 5 mot offentlig sektor.

Selskapet har vokst seg sterke med programvare-som-tjeneste-tjenesten Prosjekthotell og med løsninger og forretningsprosesser mot olje- og energibransjen basert på Documentum, og så ifølge Svinø seg nødt til å prioritere.

Joint har også levert en Noark 5 Documentum-løsning til Vegvesenet, men det har skjedd via Ciber, som fortsatt er ansvarlig for Vegvesenets prosjekt.

- Vegvesenets prosjekt håndteres av Ciber, som er vår samarbeidspartner. Vi har vært leverandør til Ciber mot deres rammeavtale, forklarer Svinø overfor Computerworld.

Noark 5 er en kravspesifikasjon for elektroniske arkivsystemer i offentlig forvaltning. Noark 5 er femte versjon av den statlige standarden Norsk Arkivsystem som første gang ble introdusert i 1984.

Må samle tankene

Direktør Hans Christian Holte i Difi bekrefter Joints fremlegging av saken.

- Vi er opptatt av å få gode løsninger på arkiv- og dokumentbehandlingsområdet. Det vi så var at den løsningen vi snuste på med Documentum ble mer komplisert og kompleks enn både vi og Joint hadde sett for oss i utgangspunktet, sier han til Computerworld.

- Hva skjer videre nå?

- Det er litt tidlig å være veldig konkret. Vi får ta en fot i bakken og vurdere veien videre. Vi må gå inn i våre behov og se hva som finnes av mulige verktøy. Per i dag har vi ikke definert noe større prosjekt på dette.

Difi journalføres ennå ikke i samleportalen for offentlige journaler, OEP.

- Har innføringen av nytt system noen sammenheng med Difis inntreden i OEP?

- I utgangspunket ikke, men vi trenger å få på plass et dokumenthåndteringssystem før vi kan gå på lufta med OEP. Sånn sett er dette en forutsetning for at vi skal få opp OEP for vår egen del.

Les om:

Enterprise