Difi velger Joint Collaboration

Difi velger Joint Collaboration

Slik skal det offentlige arkivsystemet Noark 5 innføres i Difi.

Direktoratet for forvaltning av ikt (Difi) har inngått en avtale med økonomisk ramme på rundt tre millioner kroner med Joint Collaboration for leveranse av Noark 5 arkiv- og dokumenthåndteringssystem. Løsningen skal være levert i løpet av 2010.

- Flere tilbydere svarte på anbudet, og valget falt på den leverandøren som totalt ga det beste anbudet, og som vi mener gir oss mest mulig fleksibilitet, samtidig som det ivaretar våre interne prosjektmedarbeideres ebhiov, sier avdelingsdirektør for ikt-utvikling og forvaltning hos Difi, Jostein Fondenes, i en pressemelding.

- Verdifult på mange måter

Alle ansatte i Difi på Oslo og Leikanger, 170 folk, skal ta løsningen i bruk.

- Vi er svært stolte av å bli valgt som leverandør til en så toneangivende offentlig aktør som Difi. Dette er en verdifull kontrakt for oss, ikke bare på det økonomiske nivået, men også som en referanse. Det at vi vinner dette anbudet i konkurranse med godt etablerte leverandører, bekrefter at vår satsing på å utvikle et Noark 5-kompatibelt standardprodukt har vært riktig og det gir oss selvtillit som ny aktør i offentlig sektor, sier administrerende direktør i Joint, Steinar Svinø.

Mange kontrakter

Noark 5 er en kravspesifikasjon for elektroniske arkivsystemer i offentlig forvaltning. Noark 5 er femte versjon av den statlige standarden Norsk Arkivsystem som første gang ble introdusert i 1984.

Joint Collaboration leverer samhandlings- og dokumenthåndteringsløsninger basert på Emc Documentum-plattformen. Fra før står selskaper som Statoilhydro, Hydro, Statens Vegvesen, Siemens, Sintef og Statkraft på kundelisen, og selskapet har signert flere kontrakter med fremtredende norske selskaper den siste tiden.

Totalt har selskapet, etablert i 2001, over 30.000 brukere av sine løsninger.

Enterprise