Døren på gløtt for Linux

Døren på gløtt for Linux

Ukens it-sjef: It-sjef Øystein Ytterdal i Kitron synes det blir spennende å følge kampen mellom Microsoft og OpenDocument-miljøet.

- Hva er dine viktigste utfordringer i jobben akkurat nå?

- Pågående prosjekter for oppgradering av infrastruktur og applikasjonsplattform i vårt sentrale servermiljø krever mye koordinering og planlegging for tiden. Den største utfordringen er å få gjennomført dette innenfor tids- og budsjettrammer. Det er flere år siden vi outsourcet driften av våre fellesløsninger i Kitron. Derfor er vi avhengige av tett samarbeid med våre drifts- og applikasjonsleverandører som i et hett it-marked har mye å holde på med. Fokus og kontroll er avgjørende. Oppgradering av Citrix-løsning, OS og databaseplattform, uten vesentlige driftsforstyrrelser, krever høy kompetanse og god planlegging.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi har som de fleste andre bedrifter "vokst opp" med Microsoft. Det er en kjent og stabil plattform som vi kommer til å benytte i mange år framover. Men oppgraderingskostnader og markedsdominans skremmer. Vi har derfor tatt i bruk enkelte applikasjoner med åpen kildekode der det er formålstjenelig. Ved at vi benytter IBM Lotus Notes for epost/gruppevare har vi en dør på gløtt mot Linux og OpenSource. OpenOffice er installert som en alternativ suite for brukere som ikke krever full Office-pakke. Det skal bli spennende å følge kampen mellom Microsoft og OpenDocument-miljøet (ODF) framover.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- For Kitron har outsourcing vært saliggjørende. Med virksomheter flere steder i Norge og Sverige, samt en sterkt voksende produksjonsenhet i Litauen, har vår driftspartner Ergogroup SMB-løsninger i Kongsberg bidratt sterkt til at samordning og sentralisering av felles it-drift har vært vellykket.

- Hva bruker du ellers mest tid på i jobben?

- Koordinering av forbedringsprosjekter. Dette gjelder som nevnt oppgradering av teknisk infrastruktur, men for våre 700 brukere er pågående aktiviteter for forbedring av vår felles logistikkløsning vel så viktig.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Lisenser og ekstern innsats i forbedringsprosjektene.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- Kitron er blant Skandinavias ledende leverandører på tjenester for utvikling, design og produksjon av profesjonell elektronikk. It er nervesystemet som leverer tilgang på applikasjoner og informasjon til våre brukere der de trenger det. Effektive og fleksible it-løsninger som leverer det virksomheten behøver i takt med skjerpede markedskrav er nødvendig for å overleve. Smart bruk av it er avgjørende for å bli best!

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det må bli Gudvin Baldersheim, it-sjef i Hennig-Olsen Is.

Enterprise