Driftig drifting på Kongsberg

Driftig drifting på Kongsberg

UKENS IT-SJEF: Oddvar Kaasa er driftsjef hos Ergogroup på Kongsberg. Han er en slags it-sjef for alle Ergos kunder, og ikke overraskende mener han outsourcing er saliggjørende.

- Hva er dine viktigste utfordringer i jobben akkurat nå?

- Den største utfordringen er å skaffe nok kvalifisert personell. Vi har overtatt driftsansvaret for flere store kunder siste året og har derfor økt antall medarbeidere betraktelig. Mange av våre kunder bytter også regelmessig teknologi både på maskinvare og applikasjonsplattform. Dette setter store krav til oss som driftsleverandør for å tilby rett kompetanse til våre kunder. Forøvrig planlegger vi større tekniske endringer i vårt datasenter her på Kongsberg. Alle disse endringene skal utføres uten driftsstans for våre kunder, noe som krever mye planlegging.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Mange av våre kunder har valgt en Microsoft-plattform, men vi drifter også mye Linux/Unix-løsninger. I vårt eget kontornett så er det Microsoft som er det naturlige valget.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Som en avdeling som lever primært av outsourcingskontrakter må jeg si at det er saliggjørende. Vi tilbyr våre kunder 24/7-drift for hele eller deler av deres it-systemer.

- Hva bruker du ellers mest tid på i jobben?

- Jobben deles primært mellom det direkte operative og lederfunksjonen.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- De største investeringene går til vårt datasenter. I tillegg så oppdaterer vi nødvendig felles it-infrastruktur for å møte de krav som settes til sikkerhet/ytelse og kvalitet.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- I Ergogroup brukes it strategisk innenfor alle ledd av foretningen. Jeg mener vi er ledende innenfor utvikling og bruk av it-systemer og leverer disse tjenestene til offentlig og privat sektor.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Øystein Ytterdal, It Manager i Kitron ASA

Les om:

Enterprise