Driftsleverandørene svikter kundene

Driftsleverandørene svikter kundene

Konsolidering i EDB og ErgoGroup går på bekostning av selskapenes markedsfokus. Og outsourcingskundene blir stadig mer misfornøyde.

ASP Norge har gitt ut sin årlige rapport "Markedsanalyse IT drift" , den femte i rekken. 380 kunder og 33 leverandører gir her til kjenne sitt syn på det norske outsourcingsmarkedet, skriver Computerworld i ukens utgave.

Det totale markedet for it-driftstjenester var på 9,35 milliarder kroner i 2006. Det er en vekst på 3,1 prosent i forhold til året før. Til tross for at norsk økonomi går så det suser, er veksten lavere enn ASP Norge hadde forventet.

Begrenset tilgang av nye kunder og stagnasjon i omsetningen til EDB og ErgoGroup er de viktigste grunnene til den skuffende utviklingen. Konsolidering etter oppkjøp har gått på bekostning av markedfokus og markedsaktiviteter, mener ASP Norge.

Gjeninntreden av internasjonale aktører som WM-data, HP, IBM og Cap Gemini veier ikke opp for stagnasjonen i EDB og ErgoGroup. Til gjengjeld borger den økte internajonale tilstedeværelsen for tøffere konkurranse og lavere priser, spesielt i det såkalte enterprise-markedet hvor de største kontraktene inngås.

Driftsleverandørene som selger tjenester til mellomstore virksomheter kan derimot glede seg over laber konkurranse og høye priser. Konsolidering gjør at både mellomstore og mindre virksomheter har færre leverandører å velge mellom.

Til tross for skuffende omsetningsvekst, er det mest urovekkende for it-driftsleverandørene at kundenes forventninger ikke innfris. Mens under én av fire var misfornøyd i fjorårets undersøkelse, viser tallene i år at nærmere én av tre kunder ikke er fornøyde med sin leverandør.

Les hele saken i Computerworlds papiravis .

Les om:

Enterprise